Przejdź do zawartości

Judy Garland

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Judy Garland (1940)

Judy Garland (1922–1969) – amerykańska aktorka i piosenkarka; jedna z najlepszych aktorek wg Amerykańskiego Instytutu Filmowego. Matka Liza Minnelli i Lorny Luft.

 • Chciałam uwierzyć, stawałam na głowie, żeby uwierzyć, w tęczę. Próbowałam się do niej zbliżyć, ale nie mogłam!… Co z tego? Wielu ludzi nie może!
  • I wanted to believe, and I tried my damnedest to believe, in the rainbow I tried to get over, and I couldn’t!… So what? Lots of people can’t! (ang.)
  • Źródło: Gerold Frank, Judy (1999), s. 566.
  • Zobacz też: tęcza
 • Czyż nie byłoby wspaniale, gdybyśmy byli bardziej łagodni wobec siebie, trochę bardziej kochający, mieli trochę więcej empatii, a może polubilibyśmy się trochę bardziej?
  • Wouldn’t it be wonderful if we could all be a little more gentle with each other, and a little more loving, have a little more empathy, and maybe we’d like each other a little bit more?
  • Źródło: Al DiOrio, Little Girl Lost (1974), s. 9.
  • Zobacz też: empatia, łagodność, miłość
 • Idź i powiedz tej niemiłej, niegrzecznej małej księżniczce, że znamy się wystarczająco długo i rozmawialiśmy w damskich toaletach, że powinna porzucić banalny królewski porządek, pojawić się tutaj i poprosić mnie osobiście… Powiedz jej, że zaśpiewam, jeżeli pierwsza ochrzci statek.
  • Go and tell that nasty, rude little princess that we’ve known each other for long enough and gabbed enough in ladies' rooms that she should skip the ho-hum royal routine and just pop over here and ask me herself… Tell her I’ll sing if she christens a ship first. (ang.)
  • Opis: odpowiedź zirytowanej Garland na liścik od księżniczki Małgorzaty, który „rozkazywał” jej zaśpiewać na imprezie w 1965.
  • Źródło: Theo Aronson, Princess Margaret. A Biography (1977)
 • Jestem tylko irlandzką babą.
  • I’m just an Irish biddy. (ang.)
  • Opis: na konferencji prasowej w Sydney (18 maja 1963).
  • Zobacz też: Irlandia, baba
 • Jeśli chodzi o moje uczucia wobec Over the Rainbow, to staje się częścią mojego życia. Jest więc symbolem wszystkich marzeń i pragnień, jestem pewna, że to właśnie dlatego ludzie czasami płaczą, kiedy to słyszą.
  • As for my feelings toward "Over the Rainbow", it’s become part of my life. It is so symbolic of all dreams and wishes that I’m sure that’s why people sometimes get tears in their eyes when they hear it. (ang.)
  • Źródło: list do Harolda Arlena, cyt. za: Paul Nathanson, Over the Rainbow. The Wizard of Oz as a Secular Myth of America (1991), s. 340.
 • Nigdy nie jesteś tak samotna, kiedy jesteś chora na scenie. Najbardziej koszmarne uczucie na świecie to poczuć chęć na wymioty przed czterema tysiącami ludzi.
  • You are never so alone as when you are ill on stage. The most nightmarish feeling in the world is suddenly to feel like throwing up in front of four thousand people. (ang.)
  • Źródło: magazyn „Life”, 2 czerwca 1961
  • Zobacz też: choroba, scena
 • Nigdy nie patrzyłam przez dziurkę od klucza bez znalezienia kogoś, kto patrzył wstecz.
  • I’ve never looked through a keyhole without finding someone was looking back. (ang.)
  • Źródło: wywiad, NBC, 16 marca 1961
 • Urodziłam się w Metro-Goldwyn-Mayer w wieku dwunastu lat.
  • I was born at the age of twelve on a Metro-Goldwyn-Mayer lot. (ang.)
  • Źródło: „The Observer”, 18 lutego 1951
  • Zobacz też: narodziny
 • Zawsze bądź pierwszorzędną wersją siebie zamiast drugorzędną wersją kogoś innego.
  • Always be a first-rate version of yourself, instead of a second-rate version of somebody else. (ang.)
  • Źródło: Lou Kennedy, Business Etiquette for the Nineties. Your Ticket to Career Success (1992), s. 8.

O Judy Garland[edytuj]

 • Moja mama była feniksem, który zawsze oczekiwał, że odrodzi się z popiołów swojej ostatniej klęski. I pomimo jej zwątpienia w siebie miała silne poczucie tożsamości. Miała poczucie własnej wartości. Kochała być Judy Garland. Czy potajemnie była Frances Gumm? Jakąś gospodynią domową z Minnesoty? Żartujesz? Ona uciekłaby z trupą wodewilową, tak jak zrobił mój dziadek.
  • My mom was a phoenix who always expected to rise again from the ashes of her latest disaster. And in spite of her self-doubts, she had a very strong sense of who she was. She had a sense of self-worth. She loved being Judy Garland. Did she secretly long to be Frances Gumm? Somebody, Minnesota housewife? Are you kidding? She’d have run off with a vaudeville troupe just the way my grandfather did. (ang.)
  • Autor: Lorna Luft, Me and My Shadows. A Family Memoir (1999), s. 222.
  • Zobacz też: matka
 • Naprawdę nie miałam zamiaru stać się zawodowym muzykiem, ale to nie znaczy, że nie miałam marzeń, aby być Judy Garland w jakimś rodzaju cudownego musicalu, gdzie muzyka wychodzi znikąd.
  • I really hadn’t intended on becoming a professional musician, but that isn’t to say that I didn’t have the dreams of being a Judy Garland in some sort of wonderful musical where this music came out of nowhere; things like that. (ang.)
  • Autor: Maura O'Connell
  • Źródło: Denise Sofranko, „Dirty Linen” nr 38, luty/marzec 1992.
  • Zobacz też: muzyka
 • Pamiętam, jak któregoś wieczoru mała dziewczynka z warkoczykami weszła na estradę i zaczęła śpiewać. Popis trwał dobre pół godziny i choć wielu spośród gości było na rauszu, w lokalu nie usłyszałbyś nawet muchy. Dziewczynka podbiła bez reszty audytorium. Nazywała się Judy Garland. Przyprowadzili ją rodzice.
  • Autor: James Stewart
  • Opis: rozmowa ze Zbigniewem Rogowskim, ok. 1983 roku.
  • Źródło: Zbigniew K. Rogowski, Ci z Hollywood, Kraków 1987, Wydawnictwo Literackie, s. 61, ISBN 830801561.
 • Pragnę, abyś wspomniał o jej radości do życia, to jest właśnie tym, co mi dała. Jeżeli była postacią tragiczną, jak mówią, to byłabym wrakiem, czyż nie? To miłość do życia niosła ją przez to wszystko. Przeciętności nigdy nie były dla niej – nudziły ją. Chciała szczytu podniecenia. Jak była szczęśliwa, to nie była po prostu szczęśliwa, była ekstatyczna. A kiedy była smutna, była smutniejsza niż ktokolwiek. Przeżyła osiem żyć w jednym; myślałam, że przeżyje nas wszystkich. Była wielką gwiazdą, wielkim talentem i przez resztę mojego życia będę dumna być córką Judy Garland. To nie było samobójstwo, to nie były tabletki nasenne, to nie była marskość wątroby. Myślę, że była po prostu zmęczona, jak kwiat, który daje światu radość i piękno, a potem więdnie.
  • I wish you would mention the joy she had for life, that’s what she gave me. If she was the tragic figure they say she was, I would be a wreck, wouldn’t I? It was her love of life that carried her through everything. The middle of the road was never for her – it bored her. She wanted the pinnacle of excitement. If she was happy, she wasn’t just happy, she was ecstatic. And when she was sad, she was sadder then anyone. She lived eight lives in one, and yet I thought she would outlive us all. She was a great star, and a great talent, and for the rest of my life I will be proud to be Judy Garland’s daughter. It wasn’t suicide, it wasn’t sleeping pills, it wasn’t cirrhosis. I think she was just tired, like a flower that blooms and gives joy and beauty to the world and then wilts away. (ang.)
  • Autor: Liza Minnelli
  • Źródło: Al DiOrio, Little Girl Lost (1974)
  • Zobacz też: śmierć, zmęczenie