Przejdź do zawartości

Joseph Fielding Smith

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Joseph Fielding Smith (1876–1972) – amerykański duchowny mormoński, prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich (1970–1972).

  • Wierzymy, że wielbienie [Pana] rozciąga się o wiele dalej niż modlitwa, nauczanie i śpiewy gospel. Najwyższym aktem uwielbienia Boga jest przestrzeganie Dziesięciu Przykazań, podążanie śladami Syna Bożego, ciągłe czynienie rzeczy Jemu miłych. Czym innym jest mówienie o swym poświęceniu Panu, czym innym natomiast szanowanie Jego woli przez podążanie ścieżką, którą nam wyznaczył.
    • We believe that worship is far more than prayer and preaching and gospel performance. The supreme act of worship is to keep the commandments, to follow in the footsteps of the Son of God, to do ever those things that please Him. It is one thing to give lip service to the Lord; it is quite another to respect and honor His will by following the example He has set for us.
    • Źródło: „I Know That My Redeemer Liveth,” Ensign, Dec. 1971, 27.; cyt. za Joseph Fielding Smith, Served 1970–1972, lds.org