Jean Jaurès

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Jean Jaurès

Jean Léon Jaurès (1859–1914) – francuski polityk, myśliciel i przywódca socjalistyczny.

 • Gdybym natężenie kampanii oszczerstw i pomówień wobec mnie uznał za probierz własnej wartości, to pod jej wpływem popadłbym w grzech pychy.
  • Źródło: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, tłum. Michał Filipczuk, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 102.
 • Jestem socjalistą, ponieważ jestem republikaninem.
  • Źródło: Tony Judt, Brzemię odpowiedzialności. Blum, Camus, Aron i francuski wiek dwudziesty, tłum. Michał Filipczuk, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2013, s. 55.
 • Karol Marks podkreśla często wyraźnie i stanowczo, że jest uczniem filozofii heglowskiej i że dialektykę heglowską przeniósł z mistycznych rejonów idei w dziedzinę ekonomii.
  • Źródło: Wybór pism, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1970, s. 120.
 • Od czasu rewolucji francuskiej proletariusze i ci, co walczyli o ich sprawę, mawiali bardzo często, że, „robotnicy nie mają ojczyzny”. Co przesz to rozumieli? Nie było to odrzucenie idei ojczyzny; było to, na odwrót. pragnienie posiadania ojczyzny. Nędzarze, wydziedziczeni, uciskani chcieli podkreślić, że żadne prawo nie daje im dostępu do wspólnej spuścizny, że są ludźmi bez ojczyzny, bo są pozbawieni prawa i własności.
  • Źródło: Wybór pism, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1970, s. 612.