Jean Bodin

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Jean Bodin

Jean Bodin (1530–1596) – francuski prawnik, teoretyk państwa, polityk, twórca ideologii francuskiego absolutyzmu, zwolennik monarchii absolutnej, opracował nowożytne pojęcie suwerenności. Jego najbardziej znane dzieło to Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej.

  • Dzierżyciel władzy suwerennej jest tylko zależny od swego miecza.
    • Źródło: Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej (1576), cyt. za: Lech Antonowicz, Pojęcie państwa w prawie międzynarodowym, PWN, Warszawa 1974.
  • Niemniej jednak jest rzeczą bezsporną, że królowie Polski nigdy w niczym nie byli zależni od Cesarstwa. Toteż Niemcy nigdy do tego nie pretendowali, lecz przeciwnie, Polacy zdobyli część Śląska i suwerenność nad Prusami.
  • Posiadają [one] jakąś wrodzoną siłę i moc ducha, która nie zniosłaby tego rodzaju niewoli [tyranii], a mimo to królowie Anglii, Polski… mają o wiele więcej splendoru niż władcy Francji i Włoch i w znacznie większym stopniu niż nasi zachowują swój majestat.