Przejdź do zawartości

Jakub Szela

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Jakub Szela (1848)

Jakub Szela (1787–1866) – najbardziej znany (nie jedyny) przywódca chłopski podczas antyszlacheckich wystąpień chłopów w Galicji zachodniej, tzw. rabacji galicyjskiej.

O Jakubie Szeli[edytuj]

  • Na wybuch i przebieg rzezi nie wywarł Szela istotnego wpływu; gdyby nie istniał, wypadki potoczyłyby się mniej więcej tą samą koleją. Dopiero w ostatniej fazie ruchu chłopskiego Szela zaczyna przodować; jemu w dużej mierze zawdzięcza ten ruch swój zasięg i natężenie.
    • Autor: Stefan Kieniewicz, Ruch chłopski w Galicji w 1846 roku, Warszawa 1951, s. 317.
  • Rozmyślne i uporczywe skłanianie poddanych do odmowy pańszczyzny nie znajduje w Szeli żadnego usprawiedliwienia: ani w jego pozornej uniżoności wobec starosty w Tarnowie, ani w jego obłudnym zapewnieniu, że użyje swego wpływu na mające doń zaufanie gromady, aby nakłonić je znów do odrabiania pańszczyzny, jest wyłączną przyczyną tak bardzo rozpowszechnionej i coraz uporczywszej renitencji, która obecnie może zostać złamana tylko przy niemiłym użyciu nadzwyczajnego, przymusowego powstępowania, z wielką stratą czasu i nakładem kosztów.
    • Opis: raport zastępcy starosty Reissa do Gubernium z 8 maja 1846.
    • Źródło: Historia XIX i XX wiek. Wybór tekstów źródłowych, t. I: 1795–1864, pod red. naukową A. Koseskiego, J. R. Szaflika, R. Turkowskiego, Pułtusk 1997.