Jakub Szela

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Jakub Szela

Jakub Szela (1787-1866) - najbardziej znany (nie jedyny) przywódca chłopski podczas antyszlacheckich wystąpień chłopów w Galicji zachodniej, tzw. rzezi galicyjskiej.

O Jakubie Szeli[edytuj]

  • Rozmyślne i uporczywe skłanianie poddanych do odmowy pańszczyzny nie znajduje w Szeli żadnego usprawiedliwienia: ani w jego pozornej uniżoności wobec starosty w Tarnowie, ani w jego obłudnym zapewnieniu, że użyje swego wpływu na mające doń zaufanie gromady, aby nakłonić je znów do odrabiania pańszczyzny, jest wyłączną przyczyną tak bardzo rozpowszechnionej i coraz uporczywszej renitencji, która obecnie może zostać złamana tylko przy niemiłym użyciu nadzwyczajnego, przymusowego powstępowania, z wielką stratą czasu i nakładem kosztów.
    • Opis: raport zastępcy starosty Reissa do Gubernium z 8 maja 1846
    • Źródło: Historia XIX i XX wiek. Wybór tekstów źródłowych, t. I: 1795-1864, pod red. naukową A. Koseskiego, J. R. Szaflika, R. Turkowskiego, Pułtusk 1997