Przejdź do zawartości

Henryk Wereszycki

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Henryk Wereszycki

Henryk Wereszycki (1898–1990) – polski historyk, znawca dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX w. i monarchii habsburskiej.

  • Polskość pokonana na polu bitwy, walczy w Królestwie dalej, ale już innymi metodami, o duszę chłopa polskiego. Praca oświatowa na wsi i w mieście, wielka imponująca akcja tajnej oświaty, przedłużenie jakby władz i działań tajnego Rządu Narodowego, to wszystko wywodzi się z ducha powstania styczniowego, z przekonania, że nie ma kapitulacji, że nawet klęska nie kończy walki o wolność.
  • Ta siła, z jaką polskość nieposiadająca własnej państwowości asymilowała wówczas właśnie w Galicji żywioły niepolskie, jest zjawiskiem skomplikowanym i ogromnie interesującym ze stanowiska historycznego.
    • Źródło: Pod berłem Habsburgów, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1975

O Henryku Wereszyckim[edytuj]

  • Obrony tradycji powstańczej krakowski badacz podejmował się wielokrotnie, zarówno w publikacjach drukowanych, jak i w prywatnej korespondencji. Jego wizja zrywów niepodległościowych miała w sobie coś z romantycznego poglądu na przeszłość.
    • Autor: Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014, s. 119.
  • Wereszycki nie był badaczem o ambicjach sięgających teoretycznej refleksji nad przeszłością. Był przede wszystkim historykiem-praktykiem. Do historiozofii miał stosunek raczej niechętny.
    • Autor: Rafał Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku, Poznań 2014, s. 111.