Giorgio Amendola

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Giorgio Amendola (1972)

Giorgio Amendola (1907–1980) – włoski pisarz, działacz komunistyczny i liberalny demokrata.

  • Europa nie jest dla mnie utopią. Ale jedynie w sensie kulturowym, intelektualnym, handlowym. Nie w sensie militarnym. Europa jest podzielona. W Europie nastąpiło historyczne pęknięcie i aspiracja do jedności paneuropejskiej może oznaczać jedynie poszukiwanie porozumienia: za punkt wyjścia trzeba zatem obrać jej intelektualne dziedzictwo, pamiętając, że świat funkcjonuje w oparciu o myśl europejską. Powtarzam: Europa może mieć tylko funkcję pokojową, nie powinna zaś rywalizować z obiema potęgami. Europie wypada pełnić rolę neutralną.
    • Opis: z wywiadu udzielonego Orianie Fallaci w styczniu 1974 w Rzymie.
    • Źródło: Oriana Fallaci, Wywiad z historią, wyd. Sfery, Warszawa 2012, ISBN 9788377990391, s. 361.