Przejdź do zawartości

Gerard Labuda

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Gerard Labuda (ok. 1965)

Gerard Labuda (1916–2010) – polski historyk, mediewista.

 • Jednakże bardzo starą metrykę źródłową (z XIII wieku) posiada nazwa, przechowana zarówno w wersji topograficznej: Kaszuby (Cassubia), jak i plemiennej: Kaszubi (Kaszëbji), Kaszubici (Kaszëbjôcë), dzisiaj odnosząca się do ludności zamieszkałej w pasie nadmorskim między Gdańskiem, Łebą i Bałtykiem a Borami Tucholskimi.
  • Źródło: Historia Pomorza. (opracowanie zbiorowe), tom I do roku 1466 (część I), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1972, s. 294.
 • Kaszubi to Pomorzanie, ale nie wszyscy Pomorzanie to Kaszubi.
  • Źródło: Edmund Szczesiak, Barwy Kaszub (1990), s. 17.
 • Tyle zawsze było historii Kaszubów, ile w niej było dokonań samych Kaszubów. Ale historia ich będzie trwała tak długo, dopóki imię Kaszubów, ich mowa, ich obyczaj, ich kultura będą stanowiły wartość dla nich samych.
  • Źródło: O Kaszubach. Arkun Gdynia (1991), s. 58.
 • Z dokonanego przeglądu historiografii dziejów kaszubszczyzny jako wytworzonej w toku dziejów wspólnoty politycznej i kulturowej wynika, że są dwie możliwości przedstawiania jej historii, a mianowicie jako ludzi zamieszkujących ziemię noszącą nazwę Kaszuby albo jako Kaszubów nadających swoją nazwę etniczną Kaszubom, ziemi ich zamieszkania w granicach, najogólniej mówiąc, miedzy dolną Odrą i dolną Wisłą z jednej strony a Notecią i Wartą a Bałtykiem z drugiej.
  • Źródło: Historia Kaszubów w dziejach Pomorza, t. 1: Czasy średniowieczne, Gdańsk (2006), s. 37.