Generalny Plan Wschodni

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Wysiedlanie i wypędzanie Polaków z Zamojszczyzny, w ramach Generalnego Planu Wschodniego, zima 1942/1943

Generalny Plan Wschodni (także: Generalplan Ost, GPO) – nazistowski plan osiedleńczy i germanizacyjny terytoriów Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, położonych na wschód od granicy III Rzeszy sprzed września 1939, wynikał z wcześniejszych założeń narodowosocjalistycznych idei zdobycia "przestrzeni życiowej" (niem. Lebensraum) oraz Drang nach Osten.

 • DFG, która tuż po przejęciu władzy przez nazistów podporządkowała się nowemu reżimowi, przeznaczyła wówczas na sfinansowanie tych badań znaczną część swojego budżetu.
 • Generalny Plan Wschodni został przygotowany przez ludzi nauki z niesłychaną pedanterią; byli pełni zapału, wręcz nadgorliwi.
 • Nawet jeśli jest już w większości wypadków za późno na ukaranie winnych, nie jest za późno na sprawiedliwość w wymiarze symbolicznym.
 • Ostatecznym celem GPO było zaprowadzenie w Europie (a później na całym świecie) Nowego Ładu, który miał polegać na bezwzględnej hegemonii potężnej III Rzeszy na obszarach od Portugalii do Uralu, na wytępieniu Żydów, przesiedleniu bądź wytępieniu „mało wartościowych” Słowian i innych pomniejszych ludów oraz na korzystaniu z niewolniczej pracy „podludzi”.
 • Powinno być oczywiste, że polskiej kwestii nie można rozwiązać w ten sposób, że zlikwiduje się Polaków, podobnie jak Żydów. Tego rodzaju rozwiązanie kwestii polskiej obciążyłoby naród niemiecki na daleką przyszłość i odebrałoby nam wszędzie sympatię, zwłaszcza że inne sąsiednie narody musiałyby się liczyć z możliwością, iż w odpowiednim czasie potraktowane zostaną podobnie. Moim zdaniem, musi zostać znaleziony taki sposób rozwiązania kwestii polskiej, ażeby wyżej wskazane polityczne niebezpieczeństwa zostały sprowadzone do możliwie najmniejszych rozmiarów.
 • Ta nazwa symbolizuje dla Polaków przerażające zamiary III Rzeszy Niemieckiej – eksterminacji większości naszego narodu. Plany tym bardziej przerażające, że jesteśmy świadomi, iż w przypadku innego przypadku innego przebiegu wojny, zostałyby one zrealizowane.
 • W czerwcu 1942 r. Konrad Meyer, profesor agronomii na uniwersytecie w Berlinie, przesłał Reichsfuehrerowi SS Heinrichowi Himmlerowi memoriał dotyczący germanizacji ziem wschodnich. Dokument ten znany jako Generalny Plan Wschodni, przewidywał, że w ciągu 25 lat blisko pięć milionów Niemców osiedlonych zostanie na ziemiach Polski wcielonych do Rzeszy oraz w zachodniej części Związku Radzieckiego, który naziści zamierzali podbić. Miliony słowiańskich mieszkańców tych terenów miały zostać zniewolone, wypędzone bądź wymordowane.
 • Zagłada Żydów, w tym także milionów naszych współobywateli, ukazuje, że ludobójcze zamiary narodowych socjalistów nie były szaleńczymi wizjami, lecz skrupulatnie realizowanymi planami eksterminacji całych narodów.
 • Zamojszczyzna była pierwszą i jedyną próbą wprowadzenia w życie Generalplan Ost – niemieckiego planu germanizacji Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Zgodnie z narodowosocjalistyczną teorią rasową, prawie cała polska ludność była uważana według Generalnego Planu Wschodniego za ludzi gorszej kategorii, niemożliwych do zniemczenia. Wśród Czechów, Słowenów i Francuzów do tej kategorii zaliczało się 50% ludności. 20-50 milionów ludzi miało zostać wykorzystanych do pracy przymusowej lub deportowanych na nieurodzajne tereny, co oznaczałoby dla nich de facto śmierć głodową. Zalecenia Generalnego Planu Wschodniego nabrały kształtu od lat 1942/1943 po tym, jak jeszcze przed 1942 rokiem, przede wszystkim na okupowanych terenach Polski, setki tysięcy obywateli pochodzenia żydowskiego i polskiego zostało wypędzonych ze swoich mieszkań, umieszczonych w obozach pracy, lub zamordowanych. Szczególnie drastycznym przykładem był powiat Zamość, należący do okręgu lubelskiego. Wygnano tu 110 000 polskich cywilów z ich domów i mieszkań oraz zniszczono szereg wiosek, w celu przygotowania miejsca dla nowych osadników pochodzenia niemieckiego. Z okazji dzisiejszej rocznicy kierujemy publicznie prośbę o wybaczenie do wszystkich zmarłych i żyjących jeszcze ofiar, którym zbrodniczy Generalny Plan Wschodni i jego skutki wyrządziły niepowetowaną krzywdę i prosimy o przyjęcie naszych przeprosin. Tym, którzy przeżyli, obiecujemy że wykorzystamy wszystkie możliwości, jakie gwarantuje nam nasze demokratyczne państwo, aby na zawsze uniemożliwić nadużywanie wrogich ludziom zdobyczy badań naukowych w dziedzinie rolnictwa.
  • Opis: oświadczenie z dnia 28.05.2002 rady Wydziału Rolnictwa i Ogrodnictwa Uniwersytetu Humboldta w Berlinie z okazji 60 rocznicy przekazania tekstu Generalnego Planu Wschodniego Reichsführerowi SS, Heinrichowi Himmlerowi.
  • Źródło: Generalplan Ost, agrar.hu-berlin.de