Przejdź do zawartości

Fethullah Gülen

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Fethullah Gülen (2016)

Fethullah Gülen (ur. 1941) – turecki uczony muzułmański, myśliciel, pisarz, poeta, działacz na rzecz pokoju, moralista, przewodnik duchowy.

 • Chociaż jesteś oszukiwany przez innych, nigdy nikogo nie oszukuj. Wierność i prawość są dwiema najważniejszymi cnotami. Nawet jeśli podążanie za nimi przyniesie ci stratę, a zwykle tak się dzieje, zawsze bądź wierny i prawy.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Ci, którzy chcieliby przewidzieć przyszłość narodu, mogą tego dokonać poprzez analizę edukacji oraz wychowania dzieci.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Ci, którzy nie szukają i nie domagają się w swej społeczności prestiżu, prędzej czy później dojdą do wysokich stopni i zostaną wywyższeni. Ci natomiast, którzy mają kompleks wyższości, zostaną odrzuceni przez swą społeczność i staną się dla niej obcy.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Dobro, piękno, prawdomówność, uczciwość oraz bycie cnotliwym są istotą tego świata. Pewnego dnia świat odnajdzie tę istotę, ponieważ nikt nie może temu zapobiec.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Dom, w którym znajduje się uczciwa, dobrze wychowana oraz lojalna wobec domowników kobieta, stanowi zakątek nieba.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Jednostki i domy tworzą narody. Jeśli domy są dobre, wtedy i naród jest dobry; jeśli domy są złe, naród jest zły. Gdyby tylko ci, którzy chcą jak najlepiej dla kraju, zaczęli swe reformy od zreformowania domów!
  • Źródło: Perły mądrości
 • Jeśli nie zasiejemy ziarna miłości w sercach młodych ludzi, których staramy się przecież ożywiać poprzez naukę, wiedzę, nowoczesną kulturę, nigdy nie osiągną oni doskonałości i nie uwolnią się całkowicie od swych cielesnych pragnień.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Kiedy drzewa są odpowiednio przycinane, wzrastają i wydają owoce. Jeśli nie są odpowiednio pielęgnowane, usychają i stają się karłowate. Biorąc to pod uwagę, czyż każdy człowiek, posiadający tak wiele talentów i zdolności, nie powinien otrzymać przynajmniej tyle opieki co drzewo?
  • Źródło: Perły mądrości
 • Kobiety są najpewniejszym kamieniem węgielnym naszego narodowego honoru i szlachetności. Ich udział w kształtowaniu naszej długiej i chwalebnej przeszłości równy jest wojownikom, którzy zmagali się z naszymi wrogami.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Media edukują ludzi, ale są też sposobem na wyrażanie ich uczuć oraz pomysłów. Jednakże, zgodnie z pewną niewłaściwą zasadą, są one zazwyczaj albo czyimiś więźniami albo pochlebcami.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Moralność, zdrowe sumienie, dobre obyczaje oraz cnoty są jak uniwersalna waluta, akceptowana w każdym miejscu. Nie mają na nią wpływu żadne zmiany wartości innych walut. Osoby obdarzone takimi cechami są jak kupcy dysponujący najwyższym kredytem. Mogą robić interesy, gdzie tylko zapragną.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Nasze serca zostały stworzone jako sejfy – by przechowywały tajemnice. Ich zamkiem jest rozum, natomiast kluczem siła woli. Nikt nie może włamać się i ukraść ich kosztowności, jeśli zamek i klucz nie zostały uszkodzone.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Obyczaje są zbiorem zasad, które wywodzą się z głębin duchowości i regulują zachowanie człowieka. Z tego powodu ludzie, którzy zaniedbują sferę duchową, pozbawieni są jej wartości. Nie potrafią też zachowywać się zgodnie z jej zasadami.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Ponieważ „prawdziwe” życie możliwe jest tylko dzięki wiedzy, ci, którzy zaniedbują uczenie się oraz nauczanie innych, są uznawani za „umarłych”, nawet jeśli nadal żyją. Zostaliśmy stworzeni do tego, aby się uczyć oraz dzielić się z innymi tym, czego się nauczyliśmy.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Posiadanie wiernych przyjaciół jest tak samo ważne, jak zaspokajanie życiowych potrzeb. Pewne i spokojne grono przyjaciół to bezpieczeństwo chroniące przed wieloma zagrożeniami.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Prędzej czy później ci, którzy nie uznają religii, zaczną gardzić takimi wartościami jak: czystość, patriotyzm, miłość do ludzkości.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Przedkładanie interesów innych nad swoje jest wyrazem głębokiej duchowości i wielkoduszności. Ci, którzy czynią dobro bez oczekiwania czegoś w zamian, pewnego dnia ukłonią się przed Bogiem w podziwie i zachwycie. Nastąpi to wtedy, kiedy nieoczekiwanie spotkają się ze wszystkimi dziełami, będącymi rezultatem ich pełnej rozwagi natury oraz z całym dobrem, które uczynili.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Przemieniaj zło w dobro, lekceważ nieuprzejme traktowanie. Charakter człowieka objawia się w jego zachowaniu. Wybieraj tolerancję i bądź wspaniałomyślny w stosunku do osób źle wychowanych.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Przyjaźń związana jest z sercem i szczerością. Ci, którzy myślą, że mogą pozyskać przyjaciół poprzez oszustwa i obłudę, oszukują samych siebie. Nawet jeśli niektórzy naiwni ludzie nabierają się na czyjąś obłudę i pochlebstwa, nie zapewni to im długotrwałej przyjaźni.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Pytanie innych to pierwszy warunek uzyskania dobrych wyników. Zwracanie uwagi na zdanie przyjaciół, a także sądy życzliwych nam osób jest ważnym sposobem na uniknięcie błędów.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Religia jest niewyczerpanym i błogosławionym źródłem, które stanowi fundament prawdziwej cywilizacji. To religia wynosi naszego ducha i uczucia do metafizycznych światów, gdzie „karmione” są one wszystkimi rodzajami piękna, cnoty i dobroci.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Republika potrzebuje ludzi w pełni identyfikujących się z jej zasadami. Rządzący powinni być godni tego zaszczytu, a ich praca winna być uczciwa oraz sprawiedliwa.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Rodzice powinni karmić umysły swoich dzieci wiedzą oraz nauką. Dusze pozbawione prawdy i wiedzy są niczym pola, na których uprawiane są wszystkie rodzaje złych myśli.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Rząd oznacza sprawiedliwość i publiczny porządek. Nie można mówić o rządzie, w którym nie mają one miejsca.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Sumienie zajmuje w człowieku centralne miejsce. Daje mu poczucie, że jest on istotą ludzką. Sumienie to duchowy mechanizm, który pragnie, czuje, postrzega i zawsze jest otwarty na wieczność.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Sztuka jest jak magiczny klucz, który otwiera drzwi do ukrytych skarbów. Za tymi drzwiami znajdują się idee i wyobrażenia, którym nadano rzeczywistą formę.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Sztuka sprawia, że żelazo staje się cenniejsze od złota, a miedź od brązu. Dzięki sztuce nawet bezwartościowe metale stają się cenniejsze niż złoto, srebro czy diamenty.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Tak jak handlarze złota i srebra znają się na nim, tak też jedynie handlarze słowa w pełni rozumieją literackie klejnoty. Zwierzę zje kwiat leżący na ziemi i nie doceniając go będzie po nim stąpać, a potem pójdzie własną drogą. Tylko ten, kto jest w pełni człowiekiem, powącha ów kwiat i umieści go w butonierce lub we włosach.
  • Źródło: Perły mądrości
 • To, co jest prawe, odzwierciedla piękno, a ten, kto jest prawy, jest też dobry. Nawet jeśli prawda spadnie w błoto, pozostaje czysta i prosta. Nawet jeśli niesprawiedliwy obmyje się w piżmie, pozostanie nieczysty i obrzydliwy.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Uwielbienie oznacza wdzięczność za dobrodziejstwa, jakimi zostaliśmy obdarzeni – za życie, sumienie, moc poznania oraz siłę wiary. Zaniedbywanie obowiązku uwielbienia jest wielką niewdzięcznością.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Warunkiem rozwoju narodu jest posiadanie przez jego członków wspólnego celu. Naród nie może się rozwijać i dokonywać postępu – nawet jeśli wykazuje się wielką aktywnością – jeśli jego członkowie nie są zgodni co do tego, co jest czarne, a co białe.
  • Źródło: Perły mądrości
 • W miłości nawet niewielka skłonność wyobraźni kochającego do kogoś lub czegoś innego niż sam ukochany oznacza koniec miłości. Taka skłonność jest zakazana. Miłość trwa tak długo, jak długo ukochany widzi ukochanego we wszystkim, co znajduje się wokoło niego, a każde piękno i doskonałość darzy szacunkiem jako przejawy ukochanej osoby. Jeśli to przestaje być istotą miłości, miłość umiera.
  • Źródło: Perły mądrości
 • Wystrzeganie się nauk ścisłych w obawie, iż prowadzą one do ateizmu, jest naiwnością. Mianem uprzedzenia i ignorancji należy też określić postrzeganie ich za sprzeczne z religią i wiarą oraz ujmowanie jako służących odrzuceniu religii.
  • Źródło: Perły mądrości

O Fethullahu Gülenie[edytuj]

 • Był bardzo bliskim sojusznikiem Erdoğana, a rodzaj islamu propagowany przez Güllena w pełni odpowiada deklarowanej wizji prezydenta – odrzucenie religijnej przemocy, dialog kultur… (…) A potem wybuchł między nimi wielki konflikt, który podzielił Turcję. On nie dotyczył ideologii, tylko walki o wpływy i dominację – to była taka turecka sprawa Chodorkowskiego. Po prostu Güllen stoi na czele imperium medialno-biznesowego, które za nic nie chciało się rządowi podporządkować. A w Turcji, tak jak w Rosji – można robić z władzą świetne interesy pod warunkiem, że za jej zgodą i że to władza ma w nich pierwszeństwo.
 • Jego Hizmet to ruch podobny do dawnych bractw muzułmańskich, które Atatürk rozwiązał, bo uznał je za zagrożenie dla państwa – przywódca duchowy daje ogólną inspirację, a siła polega na solidarności między członkami, którzy dogadują się, co będą robić, a co blokować, nawet jeśli w danej sytuacji przywódca niekoniecznie by sobie tego życzył. Dlatego oskarżenia pod adresem Güllena, że wydał dyrektywę do zamachu, wydają mi się jeszcze bardziej groteskowe niż teoria, że to sam Erdoğan sobie zamach zaaranżował. Co nie zmienia faktu, że wśród zamachowców mogli być gülleniści, tyle że nie wśród najwyższej generalicji.