Przejdź do zawartości

Ernst Gombrich

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Ernst Gombrich (1975)

Ernst Gombrich (1909–2001) – austriacki historyk sztuki.

 • Nie ma w istocie czegoś takiego jak Sztuka. Są tylko artyści.
  • There is no Art, there are only artists. (ang.)
  • Źródło: O sztuce (The Story of Art)
  • Zobacz też: sztuka, artysta
 • Nigdy przedtem żadna scena religijna nie wydawała się tak bliska i realistyczna.
 • Prawdziwym cudem języka sztuki jest nie to, że umożliwia on artyście tworzenie iluzji rzeczywistości. Cudem jest to, że w rękach wielkiego mistrza obraz staje się półprzejrzysty. Ucząc nas, jak widzieć świat od nowa daje nam on złudzenie spoglądania w niewidoczne obszary umysłu – jeśli tylko wiemy, jak mówi Filostrat, jak używać swoich oczu.
  • Indeed, the true miracle of the language of art is not that it enables the artist to create the illusion of reality. It is that under the hands of a great master the image becomes translucent. In teaching us to see the visible world afresh, he gives us the illusion of looking into the invisible realms of the mind – if only we know, as Philostratus says, how to use our eyes. (ang.)
  • Źródło: Sztuka i złudzenie (Art and Illusion)
  • Zobacz też: złudzenie