Energia

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Energia – siła, moc; umiejętność intensywnego działania.

  • Każda materia jest energią, a energia to wibracja. Wynika z tego prosty wniosek, że każdy kolor widma ma swoją częstotliwość drgań i że przez ukierunkowanie drgań kolorów możemy utrzymać lub tak zmienić wibracje naszego ciała, aby przeszły na częstotliwość zapewniającą zdrowie.
    • Autor: Bronda Mallow
    • Źródło: Małgorzata Kronenberger, Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Mediatour, Szczecin 2003, ISBN 8391200620.
  • Lęk to energia, która pomniejsza, zamyka, wciąga, ucieka, chowa, gromadzi, szkodzi. Miłość to energia, która powiększa, otwiera, wysyła, zostaje, odsłania, ofiarowuje, goi.
  • Opanowaliśmy już energię wiatru, słońca, przypływów i odpływów morza. Ale dzień, w którym człowiek zapanuje nad energią miłości, będzie tak doniosły jak dzień, w którym wykrzesał ogień.
  • Oszczędzam energię. Nigdy nie stój, jeśli możesz siedzieć i nigdy nie siedź, jeśli możesz leżeć.
  • Smutek. Ale z głębi narasta jakaś wewnętrzna energia, coś jakby iskra radości. To nie radość. To raczej żartobliwość. Dystans wobec spraw dnia. Nic mnie nie może dotknąć, nikt mnie nie potrafi ugodzić, kiedy mam w sobie ten wewnętrzny żar, głęboką i cichą radość.