Elżbieta Tabakowska

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Elżbieta Joanna Muskat-Tabakowska (ur. 1942) – polska filolog, anglistka, zajmująca się językoznawstwem kognitywnym oraz teorią przekładu.

  • Kultura japońska jest szeroko znana z lakoniczności, w szczególności w odniesieniu do wyrażania osobistych pragnień, co łączy się z wyrażanym przez Japończyków ideałem enryo „powściągliwości, rezerwy”. Łatwo się przekonać, że Japończycy niechętnie bezpośrednio wyrażają swoje preferencje.
    • Źródło: Walery Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 66.
  • Po przystąpieniu do Unii Europejskiej krajów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pojawiło się zapotrzebowanie na wykwalifikowanych tłumaczy pracujących w „nowych” językach. Wobec tego w istniejącym przy Komisji Europejskiej Dyrektoriacie Generalnym do spraw Tłumaczeń powstał projekt European Master’s in Translation, mający na celu stworzenie wysokiej jakości systemów kształcenia tłumaczy we wszystkich językach unijnych, aby zapewnić stały napływ wykwalifikowanych specjalistów do instytucji Unii.