Eduard Bernstein

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Eduard Bernstein

Eduard Bernstein (1850–1932) – niemiecki polityk.

  • Cel ten, czymkolwiek on jest, jest dla mnie niczym, ruch – wszystkim.
    • Opis: o socjalizmie.
    • Źródło: Der Kampf der Sozialdemokratie..., Die Neu Zeit, 1898, nr 18
  • Winniśmy liczyć się z dłuższym żywotem i większą elastycznością obecnego ustroju społecznego, niż to dawniej przypuszczano. Skoro zaś rozwój gospodarczy od kapitalizmu do socjalizmu zabierze więcej czasu, niż przypuszczano, to i formy, które to przejście przybierze, będą też inne, niż je przewidywano. Formami tymi będą formy demokracji politycznej. Im bardziej bowiem urządzenia państwowe narodów nowoczesnych ulegają demokratyzacji, tym bardziej zmniejszają się też konieczności i możliwości wielkich katastrof politycznych. W zmieniającej się w ten sposób sytuacji, perspektywy walki robotniczej zależą od wzrostu bogactwa społecznego i sił produkcyjnych społeczeństwa, w połączeniu z powszechnym postępem społecznym, a szczególnie z rosnącą dojrzałością intelektualną i moralną klasy robotniczej.
    • Źródło: Zasady socjalizmu i zadania socjalnej demokracji, Lwów 1901.
    • Zobacz też: demokracja