Don McCullin

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Don McCullin, 2011

Donald McCullin (ur. 1935) – brytyjski fotograf i dziennikarz.

 • Dla mnie fotografia nie jest związana z patrzeniem, lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym, na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić, aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, cokolwiek odczuwali.
  • Photography for me is not looking, it's feeling. If you can't feel what you're looking at, then you're never going to get others to feel anything when they look at your pictures. (ang.)
  • Źródło: David Armstrong, Theo Farrell, Bice Maiguashca, Governance and resistance in world politics, Cambridge University Press, 2003, s. 68.
  • Zobacz też: fotografia
 • Z piątym pułkiem marines siedziałem w Hue przez dwa tygodnie. Stracili około siedemdziesięciu ludzi. Fotografowałem martwych i rannych bez żadnych ograniczeń. Dzisiaj by na to nie pozwolili. Przydzielają cię jak psa do budy.
  • I was with the 5th Marines at Hue for two weeks. They took about 70 dead. I photographed the dead and wounded without any restrictions. They would not stand for it today. They treat you in these embeds like a dog on a leash. (ang.)
  • Opis: porównując zakres swobody dziennikarzy podczas wojny w Iraku, z tym jaką on cieszył się w Wietnamie
  • Źródło: Picturing Casualties, „The New York Times”, ISSN 0362–4331
 • Należę do przeszłości. Nie chcę być w przyszłości. Jestem jednym z tych ludzi, którzy pozostaną przy filmie i papierze, robiąc odbitki w ciemności, słuchając muzyki poważnej, będąc sobą, nie pozwalając, by krępowała mnie technologia.
 • Nasze niegdyś wspaniałe gazety, które opowiadały nam o tym, co dzieje się w świecie, nawet jeśli nie mieliśmy na to wpływu, stały się narzędziami kultury reklamowej, są niczym więcej, niż katalogami, doradzającymi nam, co mamy konsumować. Nie jest to najlepszy okres na bycie fotoreporterem.
  • Our once great newspapers, which told us what went on in the world even when we couldn’t affect it, have become instruments of a promotional culture, little more than catalogues advising us what to consume. This is not a great age in which to be a photojournalist. (ang.)
  • Źródło: „British Journal of Photography”, 10 września 1997
 • Im więcej ze swych starych prac wywołuję, tym częściej myślę, że to, co zrobiłem – pominąwszy moje pejzaże – było daremne. Moje zdjęcia nigdy niczego nie zmieniły.
  • The more of my old work I print, the more I think that what I did – apart from my landscapes – was futile. My pictures never changed a thing. (ang.)
  • Źródło: Phillip Knightley, 'I used to be a war-a-year man' Don McCullin, „The Independent”, 11 maja 2000
 • Zdarza się sporadycznie, że mam ochotę do tego wrócić. Ale moje ciało nie sprostałoby tym zrywom. Mam potworny reumatyzm rąk i stóp. Widzę, jak moje ciało chudnie i słabnie. Oczywiście, że lubiłem adrenalinę, ale to też jest słabostka. Teraz widzę, że to był jakiś pojechany narkotyczny ciąg, jakbym odurzał się cudzym nieszczęściem – i musiałem przestać. Musiałem oprzytomnieć i zacząć pytać siebie, kim jestem.
  • I get the odd moment of wanting to go back to it. But my body wouldn't support those twinges. I have terrible arthritis in my hands and feet. I notice my body becoming thinner and weaker. I used to like the adrenaline, of course, but that is an indulgence, too. Looking back, it was a kind of freaky drug trip, like I was drugging out on other people's misery, and I had to stop that. I had to start wising up and asking myself who I was. (ang.)
  • Źródło: Alison Robert, War chronicler turns his focus on men of God, „London Evening Standard”, 31 stycznia 2007
 • Myślę, że mój umysł musi być niesamowity, skoro nie uległ zniszczeniu, ani nie zaprowadził mnie w mrok obłąkania. Podejrzewam, że ktoś bardziej skomplikowany mógłby pęknąć.
  • I think my mind must be amazing, that it hasn't been destroyed or taken me into the darkness of insanity. A more sophisticated person might have cracked, I think. (ang.)
  • Źródło: Alison Robert, War chronicler turns his focus on men of God, „London Evening Standard”, 31 stycznia 2007
 • Udało mi się ocalić od obłędu. Nigdy nie sądziłem, że wariuję, ale bywałem na samym skraju załamania. Myślę, że w rzeczywistości przechodziłem dwa załamania rocznie. Sprowadzało się to jedynie do tego, że traciłem nerwy podczas strzelaniny.
  • I've actually saved my sanity. I never ever thought I was going mad but I was on the very edge of breakdowns and that. In fact, I think I used to go through a two yearly breakdown. It would only amount to me losing my nerve in a gun battle. (ang.)
  • Źródło: John Tusa, Don McCullin Interview, „BBC Radio 3”
 • Nikt twórczy nie może pozwolić sobie, by być szczęśliwym, ani przyjąć, że jest szczęśliwy. Można tylko przyjąć, że ma się szansę próbować.
  • Anyone creative can never afford to be happy, or assume to be happy. All you can assume is that you're privileged enough to be trying. (ang.)
  • Źródło: Interviews: Don McCullin, „The Zeugma”
 • Dla mnie niebo oznacza energię. Pragnę wnieść energię do mych zdjęć pokoju. Z drugiej strony najbardziej lubię fotografować krajobraz wieczorem, nie mogę powstrzymać chęci, by wszystko zrobiło się ciemne, ciemne, ciemne. Lubię też wiatr i deszcz – niszczy mi sprzęt, ale lubię w nim stać.
  • To me the sky means energy. I want to bring energy into my peace pictures. On the other hand, my favourite time to photograph landscape is evening, I cannot avoid wanting everything to go dark, dark, dark. I also like wind and rain, it messes up my equipment, but I like being in the rain. (ang.)
  • Źródło: Frank Horvat, Photography: Entre Vues - Don McCullin, „Horvatland”
 • Jestem liberalnym facetem w połowie swej drogi, którego obchodzi ludzkość. Pomimo tego, zasadniczo wyznaję ateistyczną religię. Czuję, iż ujrzawszy tyle niesprawiedliwości, trudno mi wyobrazić sobie, że gdzieś tam w górze jest Bóg, który troszczy się o ludzkość, a pozwolił na tę nieustanną nawałnicę tragedii, przemocy, śmierci i mordu.
  • I'm a liberal, middle-of-the-road man that cares about humanity. And despite saying that, I basically practice an atheist religion. I feel that I've seen so much injustice, it's very hard to get my head around that there is a God up there who cares that much about humanity, to have allowed this continuous onslaught of tragedy, violence, death and murder. (ang.)
  • Źródło: Beyond Words - The Photographers - Don McCullin, „CBC”