Digha Nikaya

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Digha Nikaya – zbiór długich sutr z kanonu palijskiego, pierwszy ze zbioru Nikaya.

 • Nie dostrzegając Czerech Szlachetnych Prawd, jakimi w istocie są,
  Przemierza się w kółko z życia do życia,
  Widząc je, podtrzymanie dla stawania się zostaje zerwane.
  Korzeń smutku odcięty, odradzanie się dobiega kresu.
  • Źródło: XVI, 23 Mahāparinibbāna Sutta
 • Oto jest moralność, oto jest medytacja, oto jest mądrość. Medytacja, nasycona moralnością, przynosi wielki owoc i korzyść. Mądrość, nasycona medytacją, przynosi wielki owoc i korzyść. Umysł nasycony mądrością staje się całkowicie wolny od zepsucia, to jest, od zepsucia zmysłowości, rozproszenia, błędnych poglądów i ignorancji.
  • Źródło: XVI, 1.12 Mahāparinibbāna Sutta
 • Pamiętam czas, kiedy byłem braminem, Wielkim Stewardem, i nauczałem swych uczniów drogi do zjednoczenia ze światem Brahmy. Jednakże, Pańczasigho, takie święte życie nie prowadzi do rozwiania złudzeń, do beznamiętności, wygaśnięcia, spokoju, doskonałej wiedzy, oświecenia, do Nirwany, a jedynie do odrodzenia w świecie Brahmy. Natomiast moje święte życie prowadzi niezawodnie do rozwiania złudzeń, beznamiętności, wygaśnięcia, spokoju, doskonałej wiedzy, oświecenia, do Nirwany. To jest Szlachetna Ośmioraka Ścieżka, czyli: Właściwe Poglądy, Właściwa Postawa, Właściwa Mowa, Właściwe Działanie, Właściwy Tryb Życia, Właściwy Wysiłek, Właściwa Uważność, Właściwa Koncentracja.
  • Źródło: XIX, 61 Mahāgovinda Sutta
 • Tathagata rodzi się od czasu do czasu w świecie jako Arhat, zupełnie oświecony, bogaty w mądrość i dobroć, Błogosławiony, Budda. Doskonale zna wszystkie światy i jest niedoścignionym przewodnikiem zbłąkanych śmiertelników, nauczając bogów i ludzi. Jego zrozumienie wszechświata jest takie, jakby go oglądał twarzą w twarz. (…) wie wszystko o wszystkich stworzeniach (…) a wiedzę tę czyni zrozumiałą i naucza jej innych. Prawda, którą głosi, jest cudowna w swym początku, cudowna w swym rozwoju i cudowna w swym spełnieniu: propaguje wzniosłe życie w całej swej czystości i doskonałości.
  • Źródło: XIII, 40
 • Wszystkie uwarunkowane zjawiska mają nietrwałą naturę – niestrudzenie praktykujcie dalej.
  • Opis: ostatnie słowa Buddy wypowiedziane przed śmiercią.
  • Źródło: XVI, 6.7 Mahāparinibbāna Sutta
 • Załóżmy, że jakiś mnich miałby powiedzieć: „Przyjaciele, usłyszałem i otrzymałem to z ust samego Pana: oto jest Dhamma, oto jest dyscyplina, oto jest nauka Mistrza”, wtedy, mnisi, nie powinniście ani przyjmować ani odrzucać jego słów. Potem, bez przyjmowania czy odrzucania, jego słowa powinny być starannie zanotowane i porównane z Suttami i ponownie zbadane w świetle dyscypliny. Jeśli po takim porównaniu i badaniu okaże się, że nie są zgodne z Suttami i dyscypliną, należy stwierdzić: „Zapewne nie są to słowa Buddy, zostały mylnie zrozumiane przez tego mnicha” i sprawę należy porzucić. Ale tam, gdzie po takim porównaniu i badaniu okażą się one zgodne z Suttami i dyscypliną, należy stwierdzić: „Zapewne, są to słowa Buddy, zostały właściwie zrozumiane przez tego mnicha.”
  • Źródło: XVI, 4.8 Mahāparinibbāna Sutta