Przejdź do zawartości

Clemens August Graf von Galen

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Clemens August Graf von Galen

Clemens August Graf von Galen (1878–1946) – niemiecki hrabia, kardynał i błogosławiony katolicki. Znany dzięki swym antynazistowskim kazaniom oraz stanowczemu sprzeciwowi wobec praktyk eutanazji wykonywanych w III Rzeszy.

 • Kto wynosi ponad skalę wartości ziemskich rasę albo naród, albo państwo, albo ustrój państwa, przedstawicieli władzy państwowej albo inne podstawowe wartości ludzkiej społeczności, które w porządku doczesnym zajmują istotne i czcigodne miejsce, i czyni z nich najwyższą normę wszelkich wartości, także religijnych, i oddaje im cześć bałwochwalczą, ten przewraca i fałszuje porządek rzeczy stworzony i ustanowiony przez Boga-Człowieka i daleki jest od prawdziwej wiary w Boga i od światopoglądu odpowiadającego takiej wierze.
  • Opis: fragment encykliki „Mit brennender Sorge” papieża Piusa XI przygotowanej przez von Galena.
 • Nikt z nas nie jest pewien, czy pewnego dnia nie zostanie wyrzucony ze swego mieszkania, obrabowany ze swojej wolności i zamknięty w piwnicach lub obozach koncentracyjnych.
 • W tej rozstrzygającej godzinie zachęcamy i napominamy naszych katolickich żołnierzy, w imię posłuszeństwa Führerowi, żeby spełniali swój obowiązek i byli gotowi ofiarować całą swoją osobę.
  • Opis: we wrześniu 1939.
  • Źródło: Ulrich von Hehl, Kirche, Katholizismus und das nationalsozialistische Deutschland, w: Katholische Kirche im Dritten Reich, Mainz 1976, s. 222.
  • Zobacz też: Adolf Hitler, kampania wrześniowa
 • Wobec fizycznej przemocy gestapo każdy obywatel niemiecki staje bezbronny.