Chansons de geste

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Chansons de geste (ze starofrancuskiego "pieśni o czynie") – francuskie poematy epickie z XI–XIII w., opiewające bohaterskie czyny rycerzy historycznych lub legendarnych.

  • Na wschodzie Otton III czcił Karola Wielkiego jako wskrzesiciela cesarstwa chrześcijańskiego; na zachodzie powstawała inna wersja Karola: „Emperere de Saint-Denis” – cesarz z St. Denis, bohater cyklu chansons de geste, obrońca Francji, zwycięzca nad Saracenami.
    W XI wieku rozwinął się w północnej, właściwej Francji zredagowany w języku narodowym cykl epopei rycerskich związanych z czynami sławnych bohaterów epoki karolińskiej. (…) Środowisko rycerskie, w którym przede wszystkim kursowały te utwory uważało je za historyczne; stąd ich nazwa (…) Niewątpliwie były one środkiem przekazywania i rozpowszechniana tradycji historycznej i związanych z nią treści ideowych, i to środkiem oddziałującym znacznie szerzej i głębiej niż wszystkie kroniki i dzieła łacińskie tworzone przez duchownych pisarzy i intelektualistów. (…) Już przed bitwą pod Hastings (1066) rycerze normandzcy Wilhelma Zdobywcy słuchali pieśni o czynach Rolanda i Oliwiera.
  • Rozwijająca się ideologia wojny świętej z wrogami chrześcijaństwa wpłynęła na ujednostajnienie tematyki tych utworów, przynajmniej w wersji spisanej w XII wieku.
    • Autor: Benedykt Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze Europy pokarolińskiej, PIW, Warszawa 1996, s. 160.

Zobacz też: