Przejdź do zawartości

Bolesław Faron

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Bolesław Faron (ur. 1937)  – polski historyk literatury, profesor i polityk, minister oświaty i wychowania w latach 1981–1986.

  • Religioznawstwo będzie realizowane jako przedmiot obowiązkowy w liceach ogólnokształcących oraz jako przedmiot uzupełniający do wyboru przez uczniów w innych rodzajach szkół średnich, począwszy od roku szkolnego 1986/7. Na treść tego przedmiotu składa się kilka podstawowych działów: religia jako zjawisko społeczne, religie współczesnego świata, kościoły, religijność, polityka wyznaniowa w PRL oraz problemy światopoglądowe. Traktujemy ten przedmiot poważnie. (…) Chcemy uświadomić młodzieży, że religie świata jako element kulturowy są bardzo zróżnicowane i wywarły bardzo duży wpływ na rozwój poszczególnych krajów i całych cywilizacji. Chcemy również określić rolę i miejsce Kościoła rzymskokatolickiego w historii Polski. I to zarówno pozytywne karty historii Kościoła, jak i te momenty, w których Kościół był zarzewiem nietolerancji. Sądzę, że przedmiot ten będzie miał walor wychowawczy.
    • Źródło: wywiad Małgorzaty Jarockiej, „Argumenty”, wrzesień 1985.
    • Zobacz też: religia