Bogusław Zaleski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Bogusław Zaleski (ur. 1948) – polski wykładowca, urzędnik państwowy i polityk, wiceminister spraw zagranicznych (2002–2005).

  • Państwa imperialistyczne dążąc do minimalizacji ustępstw wobec państw rozwijających się wysunęły tezę „wspólnej odpowiedzialności” świata, a więc i państw socjalistycznych, za przeszłą kolonialną eksploatację dzisiejszych państw rozwijających się. Kraje socjalistyczne popierają żądania państw rozwijających się ustanowienia Nowego Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego (…) oraz okazują im szeroką pomoc w walce o niezależność ekonomiczną, likwidację ucisku korporacji ponadnarodowych i rozwiniętych państw kapitalistycznych. Z politycznego punktu widzenia kraje RWPG traktują walkę państw rozwijających się o emancypację ekonomiczną oraz strukturalną przebudowę stosunków międzynarodowych jako bardzo istotny składnik procesu pokojowego współistnienia państw o różnych ustrojach.
  • W ostatnich latach niektóre decyzje Komitetu Nagrody Pokojowej Nobla wzbudziły kontrowersje, a nawet protesty światowej opinii publicznej, przekonanej, iż uhonorowanie nimi niektórych osób nie służy idei porozumienia między narodami. Dotyczyło to zwłaszcza przyznania nagrody: H. Kissingerowi (1973), A.D. Sacharowowi (1975, przyznanie tej nagrody miało jawnie antyradziecki i prowokacyjny charakter), M. Beginowi i A. Sadatowi (1978, za podpisanie porozumienia w Camp David) oraz L. Wałęsie (1983).
  • Walkę o NMŁE [Nowy Międzynarodowy Ład Ekonomiczny – przyp.] należy rozpatrywać w szerszym kontekście polityczno-ekonomicznego procesu uniezależnienia się krajów rozwijających się oraz pokojowego układania ich stosunków z państwami rozwiniętymi. Realizacja NMŁE ma być (…) aktem sprawiedliwości dziejowej wyrównującej krzywdy wielowiekowej eksploatacji kolonialnej przez uprzemysłowione państwa zachodnie.