Bogdan Suchodolski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Bogdan Suchodolski (1903–1992) – polski filozof, historyk nauki i kultury oraz pedagog, poseł na Sejm PRL IX kadencji.

  • Historyczna teoria osobowości wskazuje więc, iż rozwój osobowości przebiega zawsze w konkretnych warunkach historycznych i polega w gruncie rzeczy na takim wyborze drogi życia, dzięki któremu człowiek pozostawałby w przymierzu z zasadniczym nurtem dziejowym rozwoju cywilizacji, choćby nawet za cenę walki z istniejącymi „faktami dokonanymi”, za cenę ofiar w tej walce ponoszonej.
    • Źródło: Problem wychowania osobowości w społeczeństwie socjalistycznym, w: Moralność i wychowanie, Książka i Wiedza, Warszawa 1959, s. 192.
    • Zobacz też: osobowość
  • Wskazując na wielkość i odwagę tych, którzy dla dobra ludzi podejmowali wielkie prace, mądrość antyczna wskazywała także na małość i złośliwość ludzi, ich wrogość wobec wszystkiego co dobre i wielkie, ukazywała ten cały ludzki świat, podobnie jak boski na Olimpie, skłócony i zawistny, ale jako świat, w którym liczyć się miała jedynie przyjaźń przezwyciężająca samotność i wrogość.
    • Źródło: Młodość i przyjaźń jako czynniki cywilizacji światowej, w: Wychowanie i strategia życia, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1983, ISBN 83-02-01302-1, s. 339.
    • Zobacz też: przyjaźń, starożytność