Przejdź do zawartości

Billy Corgan

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Billy Corgan (2005)

William Patrick Corgan, Jr. (ur. 1967) – amerykański wokalista i pisarz piosenek, najbardziej znany ze swojego wkładu w rock alternatywny. Założyciel zespołu The Smashing Pumpkins.

Uwaga: W dalszej części znajdują się słowa powszechnie uznawane za wulgarne!
 • Ciężko myślało mi się o mężczyznach śpiewających moje piosenki ponieważ myślę, że moja perspektywa jest raczej kobieca… Dla mnie idea kobiecej perspektywy jest bardzo podatna. Bardzo łatwo jest przyjąć postawę „cock-rocka”. Nic na to nie poradzę, ale noszenie mojego serca na rękawie sprawiało, że byłem jak zakończenia nerwowe. Po prostu taki jestem, dla mnie to bardzo kobiece bo to nie jest męska rzecz do zrobienia. Męską rzeczą byłaby jebana postawa.
  • I have a hard time thinking of men trying to sing my songs, because I think my perspective is very much feminine… For me the idea of having a feminine perspective is a willingness to be vulnerable. It’s very easy to cock-rock and posture. I can’t help but wear my heart on my sleeve – I’m like nervous endings. That’s just the way that I am and, to me, that’s very female because it’s not a male thing to do. A male thing to do would be to fuckin' posture. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Chodzi o dziewczynę, która zostawiła mnie w zeszłym roku. Starałem się umieścić całą moją złość w tych słowach, mimo że jestem tak samo winien zerwania między nami. Soma opiera się na założeniu, że miłość jest prawie jak opium: Powoli kładzie cię do snu, łagodzi cię, daje poczucie pewności i bezpieczeństwa. Bardzo złudna.
  • It’s about the girlfriend who left me last year. I tried to put all my anger in those words, even though I’m just as much to blame for the break-up. Soma is based on the idea that a love relationship is almost the same as opium: it slowly puts you to sleep, it soothes you, and gives you the illusion of sureness and security. Very deceivable. (ang.)
  • Źródło: regarding Soma; van den Berg, Erik. „Smashing Pumpkins.” Oor. 10 czerwca 1993
 • Dla mnie, muzyka była ucieczką od tego nędznego istnienia.
  • To me, music was about being accepted and escaping from this crummy existence. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Im bardziej zbliżam się do tego kim tak naprawdę jestem, tym mocniejsza staje się muzyka.
  • The closer I get back to being who I really am, the stronger the music gets. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Istnieje zimna, zimna strona mojej osobowośći, z którą nie czuje się komfortowo. Cały czas mam do czynienia z tą stroną mojej osobowości i walczę ze zbyt sentymentalną stroną. Jest też strona prawdziwego skurwysyna: jest niczym i przyznaję to, nie chcę nawet na nią patrzeć. Tam leży większość mojej siły. To była część mnie, która była w stanie wygiąć mój kręgosłup w niektórych sytuacjach, które mogły zranić wiele osób lub spowodować, że wyskoczyły by z pętli.
  • There’s a really a cold, cold side to my personality that I’m not really comfortable with. I’m constantly dealing with that side of my personality versus my overly sentimental side… There’s just a side that’s a real motherfucker side; it’s nothing I want to admit or even look at. It’s where a lot of my strength lies. It’s been the part of me that’s been able to steel my spine against situations that probably would have broken a lot of people, or caused them to jump off the loop. (ang.)
  • Źródło: Mellon Collie and the Infinite Success, „Live! Magazine”, sierpień 1996
 • Jak na niskiego kolesia, bez włosów i z krzykliwym głosem, radziłem sobie całkiem nieźle.
  • For a 6-foot-3 guy with no hair and a whiny voice, I’ve done all right.
  • Źródło: „USA Today”
 • Jednym z powodów, dla których przestaliśmy wpuszczać tutaj dziennikarzy było to, że gdy byli tutaj parę dni i widzieli mnie w klubach, pisali wtedy, że dookoła mnie są moi uczniowie czy „wyznawcy”. Słowo „wyznawca” – to tak jak „pierdol się”. Są moimi przyjaciółmi, ale że nie są Billym Corganem czy Heleną Christensen są tylko moimi uczniami lub „wyznawcami”. Pierdol się za obrażanie moich przyjaciół. To jest dla mnie kurwa niesamowite.
  • One of the other reasons that we quit having journalists come here is because they would kind of hang out for several days, and they’d see me around at the clubs, and the story would get written and it would be me and my "disciples" or my "acolytes." The word acolyte – that’s like fuck you. These are my friends, but because they’re not Billy Corgan or Helena Christensen, they become my "posse" or my "followers," and it’s like, fuck you for insulting my friends like that. That’s so fucking incredible to me. (ang.)
  • Źródło: „Icon Magazine”, sierpień 1998
 • Jestem Irlandczykiem, urodziłem się w Dzień Świętego Patryka, mam szczęście siódemki.
  • I’m Irish and I was born on St. Patrick’s Day. I’m lucky sevens.
  • Źródło: wywiad, Chicago Sports Channel, kwiecień 1997
 • Jesteśmy jak dobry drink. Pomagamy ludziom przebrnąć przez dzień, czynimy życie trochę bardziej słonecznym. Nie wydaje mi się żebyśmy mieli ogromny wpływ. Jeśli ktokolwiek go miał to byli to The Beatles, a ich efekt jest nadal niewielki. Są rzeczy na świecie ważniejsze niż muzyka. Rodzina jest 50 razy ważniejsza od muzyki.
  • We’re like a really nice drink. We help people get through the day – we make life a little sunnier. I don’t think we have any profound effect. If anybody has had a profound effect, it’s The Beatles, and their effect is still minimal. There are things in the world way more important than music. Family is 50 times more important than music. (ang.)
  • Źródło: wywiad, „Playboy”, 1997
 • Kiedy stajesz się artystą, twoim naturalnym odruchem jest wypowiedzenie wszystkiego co było przedtem.
  • When you move artistically, the natural inclination is to denounce everything that’s gone before. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Ludzie zachowujący się jakby Nirvana wynalazła grunge. Oni po prostu wzięli i uosobili go.
  • People act like Nirvana invented grunge; they just took it and personified it. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Ludzie zawsze nazywali The Cure ponurymi, ale słuchanie ich czyniło mnie szczęśliwym. W tym smutku było coś co czyniło mnie spokojnym i myślę, że jesteśmy podobni.
  • People always called The Cure gloomy, but listening to The Cure made me happy. There was something about the gloominess that gave me comfort, and I think we’re the same way. (ang.)
  • Źródło: wywiad, „Playboy”, 1997
 • Mamy problem z jakimikolwiek tabliczkami, które ludzie chcą na nas zawiesić, ponieważ jedynie ściąga nas to na dół.
  • We have a problem with any labels that people try to hang on us, because all it does is drag you down. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Moja mama raz przyszła na nasz koncert, a ja byłem w sukience. Była bardzo zdenerwowana. Powiedziała: „Wszyscy powiedzą, że jesteś pedałem!”, Odrzekłem: „Cóż, oni już mają mnie za dupka”.
  • My mother came to a Smashing Pumpkins gig once, and I was wearing a dress. She was very upset. She said, "Everyone’s gonna think you’re a fag." I said, "Well, they already think I’m an asshole." (ang.)
  • Źródło: „Rolling Stone”, 23 stycznia 1997
 • Moje najwcześniejsze wspomnienie to czucie się innym. Moi rodzice powiedzieli mi, że nie jestem jak reszta dzieci.
  • My earliest memory is of feeling different. My parents told me that I wasn’t like other children. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Muzyka to 99% mojego życia. Ale wiedziałem, że potrzebowałem przerwy. Poza tym, jeśli dasz ludziom za dużo, przestaną tego chcieć. Musimy się powstrzymać.
  • Music is 99% of my life. But I know I need a break. Besides, if you give people too much, they start to not want it. We need to restrain ourselves.
  • Źródło: „USA Today”
 • Myślę że nazywanie nas „kolejnym Jane’s Addiction” przestało istnieć.
  • I think the original, "They’re the next Jane’s Addiction" things that people said about us in the beginning have been pretty much wiped out. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Najprościej rozumiałem terapię przez to, że każdy z nas jest urodzony w określony sposób, jesteśmy nauczeni aby być „innym”, i spędzamy całe nasze życie starając się odkryć i ujawnić kim tak naprawdę jesteśmy. Życie, doświadczenia, traumy – cokolwiek – wszystko to składa się na inną wersję ciebie. W tobie toczy się bitwa między tym kim jesteś a tym kim się stałeś i jest to dla mnie bardzo ważne, aby odkryć kim miałem być, a kim jestem. I narysować bezpośrednie porównanie do muzyki, im bardziej zbliżam się do tego kim tak naprawdę jestem, tym mocniejsza staje się muzyka ponieważ myślę, że talent który posiadam jest połączony z tą osobą, to nie jest manipulowany proces, to intuicja. Możesz nauczyć się akordów i gitar, ale jest w tym cząstka ciebie, która czyni to niepowtarzalne. Dla mnie był to długi proces, abym stał się tym kim powinienem być.
  • The simplest way that I can understand therapy is that we’re born a certain way, we’re taught to be something different, and we spend our whole lives trying to unravel it and ultimately align ourselves with who we really are. Life, experiences, traumas – whatever – they all add up to make you some altered version of what you are. So there’s this battle that goes on between what you are and what you become, and it’s been very important for me to unravel what I was taught to be or what I became. and to draw a direct parallel to music – the closer I get back to being who I really am, the stronger the music gets, because I think what talent I do have is connected to that person, it’s not a manipulative process, it’s intuitive. You can learn about chords and guitars, but there’s a piece of you that makes it individual, and it’s been a slow process for me to become whatever it is that I’m supposed to be. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • Naprawdę miałem obiad z Michaelem (Stipem, założycielem R.E.M.), kiedy nasz drugi album otrzymał platynowy tytuł, który wtedy był największym sukcesem jakiego kiedykolwiek dokonałem. Podczas obiadu powiedział do mnie: „Witaj na głębokich wodach synu”. Nigdy tego nie zapomnę.
  • Actually, I was having dinner with Michael (Stipe, of R.E.M.) when our second album went platinum, which up until that point was the highest success we’d ever had. And he turned to me during dinner and said, "Welcome to the deep waters, kid." I’ll never forget that. (ang.)
  • Źródło: „Icon Magazine”, sierpień 1998
 • Nie do końca wierzę, że porażka jest czymś złym. Daje ci pewną swobodę, aby powiedzieć „pierdol to!”
  • I don’t necessarily believe that the sting of failure is a bad thing. It gives you a certain amount of freedom to just say fuck it!
  • Źródło: „Guitar World”, lipiec 1998
 • Około sześciu miesięcy temu słuchałem Siamese Dream. Był to pierwszy raz kiedy usłyszałem własny album ponieważ odciąłem się od doświadczeń z tworzenia go. I naprawdę mnie wzruszył. Płakałem, to było takie piękne.
  • About six months ago, I listened to Siamese Dream. That was the first time I’d ever really heard my own album, because I had separated from the experience of making the record. And it really moved me. It made me cry, it’s so beautiful. (ang.)
  • Źródło: Out on a Limb, „Details Magazine”, październik 1996
 • Pumpkinsi uwielbiają rock’n’roll, kochamy go. Ale również myślimy, że jest to podnoszący ego plac zabaw dla dzieci. Możesz mieć swoje ciasto jak i zjeść je.
  • The Pumpkins love rock-and-roll, we absolutely love it, but we also think it’s a flatulent, ego-serving kiddie playground. You can have your cake and eat it too. (ang.)
  • Źródło: Out on a Limb, „Details Magazine”, październik 1996
 • Smashing Pumpkins z założenia nigdy nie miał być małym zespołem. Miał to być wielki zespół lub nic.
  • The Smashing Pumpkins was never meant to be a small band. It was going to either be a big band, or a no band. (ang.)
  • Źródło: Jim Stapleton, Smashing Pumpkins, Carlton Books Ltd., 1996.
 • To nie reakcja na negatywny świat, to odpowiedź na negatywny świat.
  • This is not a reaction against a negative world. It’s a response to a negative world
  • Źródło: regarding Adore, „Guitar World”, lipiec 1998
 • Uzyskuję więcej z życia będąc sobą, będąc człowiekiem, a nie gwiazdą rocka czy czymkolwiek. Czasami zachowuje się jak dupek, ale myślę, że ludzie szanują mnie za to, że jestem sobą. To najważniejsza rzecz Smashing Pumpkins.
  • I get more out of life just being myself, by just being a human being. Not by being a rock star, not by being whatever. Sometimes I act like a jerk, but I think people respect me for being myself. That’s the ultimate thing about the Smashing Pumpkins. (ang.)
  • Źródło: Mark Lewman, „Dirt Magazine”, 1992
 • Zamiast podchodzić do tego: Jestem taki super. Mam nadzieję, że uwielbiają mnie na mojej ścieżce (muzycznej), wybrałem drogę jak to połączyć. Myślę że to powód, dla którego większość ludzi czuje głębsze połączenie z naszym zespołem niż z innymi, myślę również, że dlatego ludzie nadawali nam kierunek. Jeśli tego nie rozumiesz to wydaje ci się to niedorzeczne. Jeśli rozumiesz jest to naprawdę ciężkie i ma swoją wagę.
  • Instead of taking the "I’m cool, I hope you adore me" path (with my music), I chose the path of how to connect. I think that’s the reason a lot of people feel a deeper connection with our band than other bands, and I also feel that’s why people polarize on us. If you don’t get it, it seems preposterous; if you do get it, it’s really heavy – it has a weight to it. (ang.)
  • Źródło: Mellon Collie and the Infinite Success, „Live! Magazine”, sierpień 1996
 • Życie jest wszystkim i jednocześnie niczym.
  • Life is everything and nothing all at once. (ang.)
  • Źródło: z linijek Pisces Iscariot