Białoruski Front Ludowy

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Białoruski Front Ludowybiałoruska partia polityczna i ruch społeczny o charakterze konserwatywnym, antykomunistycznym i niepodległościowym, założone w 1989 roku.

 • Działacze BFL byli ludźmi inteligentnymi. Nie mogli posługiwać się metodami, których używał Łukaszenka. Po drugie, demokracja wtedy jeszcze się nie umocowała, realnej władzy demokraci nie mieli. Pierwsze kiełki wolności zostały rozdeptane, i zrobiła to nawet nie białoruska nomenklatura, to było zrobione przy pomocy rosyjskich służb specjalnych.
  • Дзеячы БНФ былі людзьмі інтэлігентнымі. Яны не маглі карыстацца тымі мэтадамі, якія ўжываў Лукашэнка. Па-другое, дэмакратыя тады яшчэ не ўмацавалася, рэальнай улады ў дэмакратаў не было. Першыя парасткі свабоды былі растаптаныя, і гэта зрабіла нават не беларуская намэнклятура, гэта было зроблена пры дапамозе расейскіх спэцслужбаў. (białorus.)
  • Autor: Mikałaj Aksamit
  • Opis: o przyczynach porażki demokracji na Białorusi, 25 października 2007 roku.
  • Źródło: Polskie Radio dla Zagranicy, 26 października 2007
 • (…) moim zdaniem, ciągłe „wykluczenia” osób o innych poglądach prowadzą do tego, że jedna z najmocniejszych kiedyś struktur opozycyjnych stopniowo coraz bardziej się marginalizuje. Jest takie wrażenie, że oni bardziej walczą nie z władzą, a pomiędzy sobą…
  • (…) на мой погляд, пастаянныя „выключэньні” іншадумцаў прыводзяць да таго, што адна з самых моцных калісьці апазыцыйных структур паступова ўсё больш маргіналізуецца. Такое ўражанне, што яны больш змагаюцца не з уладай, а паміж сабой… (białorus.)
  • Autor: Alaksandr Tamkowicz
  • Opis: o polityce Partii BNF, 24 września 2010.
  • Źródło: Alaksandr Tamkowicz, Arytmija, albo Kod supraciwu, Rodina, Smoleńsk 2012, ISBN 9785887735627, s. 82. (białorus.)