Austen Chamberlain

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Austen Chamberlain, 1920

Joseph Austen Chamberlain (1863–1937) – brytyjski polityk Partii Konserwatywnej, wieloletni minister w rządach konserwatywnych i liberalnych, przyrodni brat Neville'a Chamberlaina.

 • Mroźne równiny Europy wschodniej nie są warte kości jednego brytyjskiego grenadiera.
  • w oryginale: The frozen plains of Eastern Europe are not worth the bones of a single British grenadier.
  • opis: wypowiedź z 1925 roku odnośnie brytyjskiego zaangażowania w obronę polskiego korytarza do morza
  • źródło: Andrew Rothstein: The Soldiers' Strikes of 1919, Macmillan, 1980, s. 35
 • Mamy szczególny interes, bowiem faktyczna obrona naszego kraju – ze względu na postęp techniczny – nie opiera się już na Kanale… ale na Renie.
  • w oryginale: We have a peculiar interest because the true defence of our country, owing to scientific development, is now no longer the Channel… but upon the Rhine.
  • opis: odniesienie do sojuszu z Francją wobec zagrożenia niemieckiego
  • źródło: Przemówienie na Imperial Conference, 1926