Aron Guriewicz

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Aron Guriewicz (1924–2006) – rosyjski historyk mediewista.

  • Co prawda ostatnio zaszły poważne zmiany, ale pozostają pewne rzeczy i zjawiska trwałe. Choćby żywotność magii, przesądów, mitu i rytuału. W różnych formach utrzymują się one wśród znacznej części współczesnych społeczeństw.
    • Źródło: Dawność i współczesność, czyli o zmienności kultur. Rozmowa z prof. Aronem J. Guriewiczem. w: Wiktor Osiatyński, Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi radzieckimi, Czytelnik, Warszawa 1982, ISBN 83-07-00684-8, s. 343.
  • Dlaczego właśnie historia jest przedmiotem tak zaciekłych dyskusji? Dlaczego toczymy tyle walk o historię i tradycję? Bo przecież przedmiotem historii jest nie tylko przeszłość, ale w równym stopniu my sami.
    • Źródło: Dawność i współczesność, czyli o zmienności kultur. Rozmowa z prof. Aronem J. Guriewiczem. w: Wiktor Osiatyński, Zrozumieć świat. Rozmowy z uczonymi radzieckimi, Czytelnik, Warszawa 1982, ISBN 83-07-00684-8, s. 344.
    • Zobacz też: historia
  • Jeden z najwybitniejszych historyków XX wieku, Johan Huizinga, powiedział kiedyś, że historia jest jedną z form, w jakiej współczesna cywilizacja mówi o sobie samej. Sąd ten wydaje mi się bardzo głęboki, zwłaszcza w ustach historyka, który – jak wiadomo – bardzo poważnie zajmował się dość odległą przeszłością. Bo my przecież nie zajmujemy się historią dla niej samej, ale staramy się rozwiązać w ten sposób określone problemy współczesności. Bez tego świadomość historyczna byłaby niemal w ogóle niemożliwa. To właśnie leży u podstaw zainteresowań historią, i to nie tylko historyków, ale także czytelników, których ciekawość pomaga nam, nadając społeczny sens naszej pracy. Myślę, że dobrze jest, gdy zdajemy sobie sprawę z tego uwikłania historii we współczesność.