Antony Flew

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Antony Flew

Antony Flew (1923–2010) – angielski filozof, popularyzator nauki, ateista, który pod koniec życia określił się jako deista, konkretnie opowiedział się za Bogiem Arystotelesa.

Bóg istnieje[edytuj]

(tłum. Robert Pucek, Fronda, Warszawa 2010, ISBN 9788362268658)

 • Moja działalność polemiczna nie ogranicza się do debat publicznych, lecz jest również częścią mojego pisarstwa. Za istotny wątek tego pisarstwa polemicznego uważam spór z naukowcem Richardem Dawkinsem. Chociaż wyrażałem się przychylnie o dziełach ateistycznych Dawkinsa, zawsze odnosiłem się krytycznie do jego koncepcji samolubnego genu.
  • Źródło: s. 35.
 • Natomiast Dawkins ze swej strony sumiennie pomija lub lekceważy główny wynik pięćdziesięciu lat badań genetycznych, a mianowice ustalenie, że obserwowalne cechy organizmów są w głównej mierze uwarunkowane oddziaływaniem wzajemnym wielu genów i że większość genów wywiera różnorodny wpływ na wiele takich cech.
  • Źródło: s. 109.
 • Nie zawsze byłem ateistą. Początkowo wiodłem życie religijne. Wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej i chodziłem do chrześcijańskiej szkoły prywatnej. W istocie jestem synem kaznodziei.
  • Źródło: s. 35.
 • Obecność zła wierzący w Boga mogą wyjaśniać na dwa sposoby. Takim wyjaśnieniem może być Arystotelesowski Bóg, który nie ingeruje w świat. Drugim możliwym wyjaśnieniem jest tak zwana obrona odwołująca się do wolnej woli, czyli pogląd głoszący, że zło jest zawsze możliwe, jeżeli ludzie są rzeczywiście wolni.
  • Źródło: s. 190.

Inne[edytuj]