Antoni Jackowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Antoni Jackowski (ur. 1935) – polski geograf, nauczyciel akademicki, profesor UJ, współtwórca krakowskiej i polskiej szkoły geografii turyzmu, twórca kierunku geografia religii.

 • Bardzo lubię kościół Franciszkanów, z którym łączy mnie wiele wspomnień. Mam także sentyment do Plant. Lubię wspominać groźnego niegdyś dla uczniów pana plantowego, który pobierał opłatę za siedzenie na ławkach i przeganiał nas, bo my przecież nie płaciliśmy.
  Wyjątkowymi miejscami w Krakowie są dla mnie również Rynek Główny, Łagiewniki, Biblioteka Jagiellońska, w której pracowałem w latach 1960–1967, obecna siedziba Instytutu Geografii UJ i, oczywiście, Collegium Novum, a w nim klub Convivium. Ostatnio zauważyłem też, że coraz bardziej lubię przebywać w domu.
  • Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, Geografia to piękna dziedzina nauki, „Alma Mater” nr 144, luty 2012, s. 48.
 • Geografia jest piękną dziedziną nauki, która potrafi tak zafascynować badacza, że ten poświęci jej całe swoje życie. Istotnie, jednak zawsze miałem sentyment do historii. Jako student geografii chodziłem na wykłady humanistyczne. Do mojego zamiłowania do historii przyznałem się prof. Janowi Flisowi, opiekunowi naszego pierwszego roku, który prowadził zajęcia dotyczące historii odkryć geograficznych. On mi wówczas poradził, abym skończył geografię, bo do historii zawsze będę mógł wrócić. I miał rację. Bo przecież wszystkie prace, które później robiłem z geografii, miały historyczną podbudowę. Także te ostatnie.
  • Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, Geografia to piękna dziedzina nauki, „Alma Mater” nr 144, luty 2012, s. 49.
  • Zobacz też: geografia, historia
 • Komunikacja kolejowa jest wygodna, ale musi być też szybka.
  • Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, Geografia to piękna dziedzina nauki, „Alma Mater” nr 144, luty 2012, s. 51.
  • Zobacz też: kolej
 • Od wielu lat zajmuję się badaniem zjawiska turystyki religijnej w różnych miejscach na świecie. Na ich podstawie mogę stwierdzić, że Kraków, będąc wyjątkowym centrum pielgrzymkowym, mógłby na tej turystyce bardzo dobrze zarabiać. Aby to jednak stało się możliwe, konieczny jest rozwój niezbędnej infrastruktury. Chodzi o to, by, z jednej strony, zapewnić pielgrzymom noclegi w przyzwoitych warunkach wokół sanktuarium w Łagiewnikach, ale z drugiej – zapewnić wahadłową komunikację między Łagiewnikami a miastem. Nie powinno się dopuszczać do takiej sytuacji, jaka jest obecnie, że pielgrzymi docierają wyłącznie do Łagiewnik i wyjeżdżają, w ogóle nie wchodząc do miasta.
  • Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, Geografia to piękna dziedzina nauki, „Alma Mater” nr 144, luty 2012, s. 51.

O Antonim Jackowskim[edytuj]

 • Profesor Antoni Jackowski należy do wąskiego grona polskich geografów, którzy wytyczyli nowe, oryginalne pole badawcze w zakresie geografii turyzmu i geografii religii, określając przedmiot i zakres ich badań, opracowując odpowiednią metodologię oraz wykonując szereg prac empirycznych, dokumentujących przydatność przemyśleń i dociekań teoretycznych. Należy do grupy najbardziej twórczych geografów w Polsce zarówno badawczo, jak i organizacyjnie.
  • Autor: Bolesław Domański
  • Źródło: Rita Pagacz-Moczarska, Człowiek – instytucja, „Alma Mater” nr 94, lato 2007, s. 85.