Przejdź do zawartości

Andrzej Walicki

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Andrzej Walicki, 2002

Andrzej Walicki (1930–2020) – polski filozof i historyk idei.

 • Jeśli chce się zachować w Polsce pozytywne skojarzenia ze słowem „naród”, trzeba unikać jak ognia łączenia go z ksenofobią i klerykalnym tradycjonalizmem.
  • Źródło: Odwieczny naród. Czyżby?, „Gazeta Wyborcza”, 23-24 lutego 2013.
  • Zobacz też: naród
 • Komunizm był najpotężniejszym nowożytnym ucieleśnieniem starych nadziei millenarystycznych, a destrukcja tych nadziei, choćby nawet okazały się nieracjonalne i niebezpieczne w realizacji praktycznej, nie powinna być powodem do łatwego celebrowania. Komunizm jako zeświecczona forma odwiecznych marzeń chiliastycznych, nie da się zredukować do zbrodni ani zbyć twierdzeniami, że był absurdalną fantazją. Los komunizmu w skali światowej wskazuje, że była to wizja inherentnie nierealizowalna.
  • Źródło: Współczesne doktryny polityczne, wyd. Zakamycze, 2005, s. 273.
  • Zobacz też: komunizm
 • Lewica to: Nieodwracalność podstawowych zdobyczy państwa opiekuńczego. Nieodwracalność ewolucji myśli liberalnej, w kierunku liberalizmu socjalnego. Nazywanie rzeczników odwrócenia tej ewolucji po imieniu, a więc określeniem „wstecznicy” – nie jest to bowiem epitet – ale dokładna nazwa zwolenników „ruchu wstecz”.
  • Źródło: Idee i ludzie – próba autobiografii, Warszawa 2010
  • Zobacz też: lewica
 • Niech sobie Kościół propaguje tradycjonalizm, ale władze państwa nie mogą podporządkowywać się temu tradycjonalizmowi w działalności ustawodawczej.
 • O „obrońcach ludu” pisze się w cudzysłowie, z ironią, domaganie się środków na elementarne przeżycie jest „roszczeniowością”. Słowem, zmasowany atak ludzi zamożnych i wykształconych na ciemną masę, która bezczelnie uważa, że i jej coś się należy.
  • Źródło: Kartki z dziennika 1998–2006
 • Rosja może być dla Polski ważnym partnerem, rynkiem zbytu nie tylko dla polskich towarów, lecz również dla polskiej kultury. Umiejętność konstruktywnej współpracy z Rosją nie uczyniłaby nas wasalem Rosji, zwiększyłaby natomiast życzliwość i szacunek dla nas w krajach Unii Europejskiej oraz pozwoliłaby nam odgrywać pozytywną rolę w integrowaniu z Europą wszystkich naszych wschodnich sąsiadów.
  • Źródło: Aleksander Hall, Antykomunista, który bronił PRL, „Gazeta Wyborcza”, 17–18 lipca 2010.
  • Zobacz też: Rosja
 • „Solidarność” była ruchem socjalistycznym nastawionym na demokratyzację systemu, ale nie na promowanie wartości liberalnych.
  • Źródło: Aleksander Hall, Antykomunista, który bronił PRL, „Gazeta Wyborcza”, 17–18 lipca 2010.
  • Zobacz też: Solidarność
 • Termin „Trzecia Rzeczpospolita” pojawił się po raz pierwszy w inauguracyjnym przemówieniu Lecha Wałęsy: „Staję przed wami jako pierwszy prezydent Polski wybrany bezpośrednio przez cały naród. Z tą chwilą zaczyna się uroczyście III Rzeczpospolita Polska”. Było to jednoznacznym stwierdzeniem, że okres kohabitacji premiera Mazowieckiego z prezydentem Jaruzelskim nie był jeszcze prawdziwym początkiem niepodległej Polski. Symbolikę aktu inauguracji wzmacniało niezaproszenie na nią ustępującego prezydenta oraz przejęcie insygniów władzy z rąk emigracyjnego prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. W ten sposób Polska powróciła symbolicznie do roku 1939, redukując PRL do „czarnej dziury” w dziejach narodu. Nie był to akt pojednania narodowego, ale gest triumfalistyczny.
 • Traktuję komunizm jako ideę skompromitowaną, ale mimo to zasługującą na to, aby dostrzec w niej coś niezmiernie ważnego, co stanowi lekcję i ostrzeżenie – gwałtowną, przesadną i tragicznie błędną reakcję na rozliczne i jak najbardziej rzeczywiste skłonności społeczeństw kapitalistycznych i tradycji liberalnej.
  • Źródło: Aleksander Hall, Antykomunista, który bronił PRL, „Gazeta Wyborcza”, 17–18 lipca 2010.
  • Zobacz też: komunizm

O Andrzeju Walickim

[edytuj]
 • Profesor Walicki był nie tylko wybitnym naukowcem, głębokim znawcą i wnikliwym analitykiem polskiej i rosyjskiej filozofii, historii, literatury, lecz również człowiekiem zadziwiająco nieobojętnym, twardo i konsekwentnie trzymającym się swoich zasad i poglądów niezależnie od koniunktury politycznej i presji, którą na nim wywierano.