Andrzej Partum

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Andrzej Partum (1938–2002) – polski artysta neoawangardowy, poeta, kompozytor, autor manifestów oraz tekstów krytyczno-teoretycznych z zakresu sztuki współczesnej, malarz, twórca performansów, obiektów, instalacji, filmów.

  • Jako artysta istnieję wyłącznie w wirze wiecznych przemian, nie pozostawiając żadnych śladów dla tych, którzy nie idą tropem sztuki.
  • (...) w sztuce poczty problem klasycznego podziału: twórca – odbiorca jest unieważniony poprzez tysięczne rzesze twórców, którzy sami dla siebie stają się odbiorcami (...). Natomiast odbiorca nie tworzący sztuki został wyeliminowany z udziału w wymianie wartości na rynku sztuki.