Andrzej Markowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Andrzej Markowski (ur. 1948) – polski językoznawca, leksykograf, popularyzator wiedzy o języku i propagator kultury języka.

  • Biorąc pod uwagę kontekst całego artykułu Dwudziestolecie Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, użyte w nim sformułowanie [„mają moc prawnie obowiązującą”], będące przedmiotem uwag polemicznych ze strony prof. Bienia na temat statusu prawnego uchwał ortograficznych, może być rozumiane właśnie jako „doniosłość prawna”, a nie jako obowiązujące prawo. Taka też była moja intencja jako autora artykułu.
  • Warto wyróżniać ludzi, którzy posługują się polszczyzną w sposób taki, że mogą być jej reprezentantami, czyli ambasadorami. O ambasadorach mówi się zwykle w odniesieniu do zagranicy. Ale ambasador w znaczeniu przenośnym to także propagator jakichś poglądów, obrońca czyichś interesów; to najwyższy rzecznik tego, co reprezentuje. Chcemy więc, aby nasi ambasadorzy byli rzecznikami polszczyzny, osobami, które świadomie propagują w swoim otoczeniu czy środowisku nasz język.
    • Opis: o przyznawaniu tytułu Ambasadora Polszczyzny.
    • Źródło: Ambasadorowie polszczyzny, „Alma Mater” nr 118–119, styczeń–luty 2009, s. 47.