Przejdź do zawartości

Andrzej Burda

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Andrzej Burda (1913–1987) – polski prawnik, profesor UMCS, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w latach 1955–1957, Prokurator Generalny od 1957 do 1961 roku.

  • Socjalistyczny mandat przedstawicielski nie może też być identyczny w swej treści z mandatem wolnym, poseł bowiem zobowiązany jest realizować program Frontu Jedności Narodu, a kierownicza rola partii robotniczej w stosunku do parlamentu wyraża się w tym, że zdecydowana w nim większość jest członkami tej partii oraz demokratycznych stronnictw sojuszniczych.
    • Opis: o roli posła w Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
    • Źródło: Konstytucje Polski, red. M. Kallas, tom 2, PWN, Warszawa 1990, str. 352.
    • Zobacz też: PRL

Cytaty o Andrzeju Burdzie

[edytuj]
  • Stanowisko prezentowane obecnie przez prof. Burdę jest niewątpliwie reakcją na występujące u niego poczucie spadku zainteresowania środowiskowego i brak satysfakcji zawodowej.