Andrzej Ajnenkiel

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Andrzej Ajnenkiel (1931–2015) – polski historyk, profesor nauk humanistycznych; specjalista w zakresie historii najnowszej oraz historii państwa i prawa, głównie w zakresie konstytucjonalizmu i parlamentaryzmu.

  • I tu znowu trochę analogii z rokiem 1920. Tam też była sytuacja bardzo trudna, wręcz rozpaczliwa. A jednak udało się pokonać wroga, bo mieliśmy wielkiego wodza. Zabrakło go w roku 1939, choć Polska znalazła się w położeniu o wiele trudniejszym.
    • Źródło: Janusz Osica, Andrzej Sowa, Alternatywna historia. Co by było, gdyby… (rozmowy z Andrzejem Ajnenkielem, Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem, Pawłem Wieczorkiewiczem), Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2005, ISBN 831110073X, s. 141.
  • Na pewno [Eugeniusz] Kwiatkowski nie był bohaterem romansu Piłsudskiego, ale komendant cenił fachowość tego ministra. Przecież w latach trzydziestych, gdy marszałek był już ciężko chory, odbyła się w Belwederze narada, na której Piłsudski, choć na ekonomii się nie znał, mówił, że należałoby iść w kierunku polityki lekko inflacyjnej i ruszyć nieco gospodarkę, ale na to nie zgodził się właśnie Kwiatkowski, który był twardym monetarystą, takim trochę ówczesnym Balcerowiczem.
    • Źródło: Janusz Osica, Andrzej Sowa, Alternatywna historia. Co by było, gdyby… op. cit., s. 139.
  • Powiem więcej, gdyby nie zamach Józefa Piłsudskiego, Polsce groziłaby nie tylko, jak to panowie ujęli, rozpasana anarchia, ale wręcz prawicowy ekstremizm. Zauważyli panowie, że Mussoliniemu się we Włoszech udało, mogło się zatem udać jakiemuś Kowalskiemu w Polsce. I wtedy mielibyśmy autentyczną dyktaturę. To nam groziło.
    • Źródło: Janusz Osica, Andrzej Sowa, Alternatywna historia. Co by było, gdyby… op. cit., s. 127.