Przejdź do zawartości

Alvin Toffler

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Alvin Toffler

Alvin Toffler (1928–2016) – amerykański pisarz, socjolog i futurolog.

 • Jeżeli nie mamy dosłownie pogrążyć się w przeszłości, czyli powrócić do prymitywizmu epok przedindustrialnych ze wszystkimi ich dobrodziejstwami – krótszym i bardziej brutalnym życiem, większą liczbą chorób i cierpień, głodem, strachem, przesądem, ksenofobią, bigoterią itp. – w sposób nieunikniony dążyć będziemy do coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa.
  • Źródło: Szok przyszłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974, s. 333.
 • Ograniczenia cywilizacji przemysłowej są po części rezultatem rosnącej liczby ludności przy kurczących się zasobach naszej planety. Po części są one wynikiem drastycznie zmienionej sytuacji geopolitycznej. Nieuprzemysłowiona reszta świata nie chce już dłużej pełnić roli stacji benzynowej oraz ogrodu dla świata przemysłowego. Ma własne, silne interesy gospodarcze i, w wielu przypadkach, wystarczającą siłę militarną, by przynajmniej zwrócić na siebie uwagę wielkich mocarstw.
  • Źródło: Przyszłość przyszłości. Rozmowa z Alvinem Tofflerem. w: Wiktor Osiatyński, Poznać świat. Rozmowy o nauce, Czytelnik, Warszawa 1989, ISBN 8307015731, s. 148.
 • Powiedziałbym, że jestem optymistą w tych sprawach, co do których większość ludzi jest nastawiona pesymistycznie; pesymistą zaś jestem wówczas, gdy zastanawiam się nad sprawami, o których większość ludzi w ogóle jeszcze nie zaczęła myśleć.
  • Źródło: Przyszłość przyszłości. Rozmowa z Alvinem Tofflerem. w: Wiktor Osiatyński, Poznać świat. Rozmowy o nauce, op. cit., s. 150.
 • Zawsze, gdy słyszę pytanie powtarzane od 10 000 lat, na które nie znaleziono odpowiedzi, zakładam, że jakiś błąd musi tkwić w samym pytaniu.
  • Źródło: Przyszłość przyszłości. Rozmowa z Alvinem Tofflerem. w: Wiktor Osiatyński, Poznać świat. Rozmowy o nauce, op. cit., s. 139.
  • Zobacz też: pytanie
 • Zmiany to proces, poprzez który przyszłość wchodzi w nasze życie.
  • Change is the process by which the future invades our lives. (ang.)
  • Źródło: Future Shock, Random House, 1970, s. 3.
  • Zobacz też: zmiana