Przejdź do zawartości

Alexis Carrel

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Alexis Carrel

Alexis Carrel (1873–1944) – francuski chirurg, filozof i moralista.

 • Człowiek, istota nieznana.
  • l'Homme, cet inconnu (fr.)
  • Źródło: L'homme, cet inconnu, Librairie Plon, 1935.
  • Opis: tytuł dzieła (Nagroda Nobla, 1912).
  • Zobacz też: człowiek
 • Rząd w Niemczech przedsięwziął energiczne środki mające zapobiegać mnożeniu się ludzi o mniejszej wartości, umysłowo chorych i elementów przestępczych. Najbardziej idealnym rozwiązaniem byłoby wyplenienie tego rodzaju indywiduów, jeśli okazałyby się one niebezpiecznymi (...) Ale kto mordował, z tym należałoby skończyć w sposób humanitarny i ekonomiczny: w małych zakładach bezbolesnego uśmiercania za pomocą trujących gazów. W ten sam skuteczny sposób należałoby postępować z tymi osobami umysłowo chorymi, które dopuściły się przestępstwa.
  • Opis: prezentując swoją nowatorską koncepcję budowy sieci komór gazowych.
  • Źródło: L'homme, cet inconnu, 1935, s. 421, cyt. za: Eberhard Jäckel, Panowanie Hitlera, tłum. A. Karaszniewicz-Mazur, wyd. Ossolineum, Wrocław 1989, s. 145.