Alaksandr Bialacki

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Alaksandr Wiktarawicz Bialacki (ur. 1962) – białoruski działacz społeczny, polityk i obrońca praw człowieka, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.

Alaksandr Bialacki (2011)
 • Nazwać ludzi, którzy wychodzą na ulicę i po prostu chodzą, po prostu stoją i po prostu klaszczą w dłonie, demonstrantami czy ludźmi, którzy naruszają porządek społeczny, nie można. Nawet według tego drakońskiego białoruskiego prawa o zgromadzeniach. Władze zwyczajnie przekroczyły białoruskie prawo (…) Może są przestraszone tym, że za każdym razem rozmach tych pokojowych protestów staje się większy i powiększa się geografia. Władze są zagubione w tej sytuacji, i jedyną odpowiedź, jaką znajdują – to użycie brutalnej fizycznej siły. Wielu ludzi zostało pobitych. To jest właśnie przestępstwo kryminalne, kiedy ludzi się bije za nic, ot tak.
  • Назваць людзей, якія выходзяць на вуліцу і проста ходзяць, проста стаяць і проста пляскаюць у ладкі, дэманстрантамі ці людзьмі, якія парушаюць грамадзкі парадак, не атрымліваецца. Нават па гэтым драконаўскім беларускім заканадаўстве аб сходах і мітынгах. Улады проста пераступілі празь беларускія законы (…) Мабыць, яны напалоханыя тым, што з кожным разам размах гэтых мірных пратэстаў становіцца ўсё большым і павялічваецца геаграфія. Улады разгубленыя ў гэтай сытуацыі, і адзіны адказ, які яны знаходзяць, – гэта прымяненьне грубай фізычнай сілы. Шмат людзей было зьбіта. Вось гэта і ёсьць крымінальнае злачынства, калі людзей зьбіваюць ні за што, проста так. (biał.)
  • Opis: o represjach wobec ludzi, którzy zgromadzili się w centrach białoruskich miast 22 czerwca 2011.
  • Źródło: Radio Swaboda, 23 czerwca 2011

O Alaksandrze Bialackim[edytuj]

 • Jestem głęboko zaniepokojony wiadomością o aresztowaniu znanego białoruskiego obrońcy praw człowieka Alesia Bialackiego. (…) Postrzegamy to jako jeszcze jeden oburzający wypadek prześladowania obrońców praw człowieka na Białorusi. (…) Wzywam białoruskie władze do zapewnienia należytej powagi da praw i swobód obrońców praw człowieka zgodnie z umowami międzynarodowymi, ratyfikowanymi przez Republikę Białorusi. Wielka Brytania będzie podnosić kwestię pogorszenia sytuacji praw człowieka na Białorusi podczas rozmów z partnerami w Unii Europejskiej.
 • Ogromnie zaniepokoiła mnie wiadomość o tym, że białoruskie władze wciąż prześladują osoby walczące o swoje podstawowe prawa. Urządzanie łapanek na ulicach przypomina najgorsze komunistyczne czasy, do których nie chcemy już nigdy wrócić. To niedopuszczalne, aby dochodziło do takich sytuacji na naszym kontynencie w XXI wieku! Wzywam białoruskie władze do uwolnienia Alaksandra Bialackiego i wszystkich innych bezzasadnie przetrzymywanych więźniów politycznych. Takie represje sprawią jedynie, że społeczeństwo połączy siły, by osiągnąć nadrzędny cel – wolność i swobody obywatelskie. Na Białorusi również w końcu nastąpią zmiany, podobnie jak miało to miejsce na wybrzeżach Afryki Północnej. Parlament Europejski zawsze stoi po stronie Białorusinów.
 • Uważamy, że aresztowanie członka naszej organizacji Alesia Bialackiego ma politycznie motywowany charakter, związany z jego działalnością na rzecz praw człowieka. Stanowczo żądamy niezwłocznego uwolnienie Alesia Bialackiego z aresztu i zaprzestania jego przestępczego prześladowania.
  • Лічым, што арышт члена нашай арганізацыі Алеся Бяляцкага мае палітычна матываваны характар, звязаны з яго праваабарончай дзейнасцю. Рашуча патрабуем неадкладнага вызвалення Алеся Бяляцкага з-пад варты і спынення яго крымінальнага пераследу. (biał.)
  • Opis: oświadczenie Związku Białoruskich Pisarzy dotyczące aresztowania Alaksandra Bialackiego 4 sierpnia 2011.
  • Źródło: Sajuz piśmiennikau patrabuje nieadkładnaha wyzwalennia Bialacka, Nasza Niwa, 6 sierpnia 2011