Przejdź do zawartości

Adam Ferguson

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Adam Ferguson

Adam Ferguson (1723–1816) – szkocki ekonomista i myśliciel polityczny.

 • Jeśli dobro ogółu ma być głównym celem dla jednostek, to podobnie szczęście jednostki powinno być głównym celem dla społeczeństwa obywatelskiego – bo w jakim sensie ogół ma się cieszyć jakimkolwiek dobrem, jeśli jego jednostki, same dla siebie, będą nieszczęśliwe?
 • Sztuka jest przyrodzona człowiekowi, a umiejętności, które nabywa on z wiekiem, są rozwinięciem talentu, który miał na początku. Witruwiusz odnalazł podstawy architektury w scytyjskiej chatce. Zbrojmistrz może zacząć swoje powołanie od procy i łuku, a szkutnik od canoe dzikusów. Nawet historyk i poeta mogą odnaleźć początki swoich sztuk w najprostszych baśniach i pieśniach.
  • Źródło: Esej o historii społeczeństwa obywatelskiego (1767)
  • Zobacz też: sztuka
 • W każdym państwie kupieckim, bez względu na oficjalne pretensje do równości, przepych nielicznych musi przygnębiać wielu (…). Demokracja nie może działać tam, gdzie z powodu samego tylko bogactwa lub biedy jedną klasę ludzi uważa się za wyniesioną, a drugą za poślednią. (…) [Kapitalizm] wykorzystuje podstawowe zasady, na których zbudowano wolność (…) w służbie tyranii.
 • W ten sposób wynagradzamy sukces dobrej Pracy, ale uchybiamy Honorom przynależnym ludzkiej Naturze. Dostajemy dobrą Pracę, ale wychowujemy ludzi chamskich, niemoralnych, pozbawionych uczuć i Manier.
  • Opis: o chwaleniu gospodarczego postępu, który przyniosły początki kapitalizmu i rewolucji przemysłowej w Szkocji.
  • Źródło: Rozważania o powołaniu milicji (1756)
  • Zobacz też: praca, moralność, honor