Aaron

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Rzeźba z Katedry w Noyon (ok. 1170),
przedstawiająca Aarona

Aaron – postać biblijna, pierwszy arcykapłan z pokolenia Lewiego, starszy brat i pomocnik Mojżesza i Miriam.

O Aaronie w Biblii[edytuj]

  • A Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu starszych Izraela szli pod górę i ujrzeli Boga Izraela. A pod jego stopami było coś, co wyglądało jak twór z szafirowych płyt i jak same niebiosa, jeśli chodzi o czystość. I nie wyciągnął ręki przeciw znaczniejszym spośród synów Izraela, lecz otrzymali oni wizję prawdziwego Boga, a potem jedli i pili.
    Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza: „Wstąp do mnie na górę i pozostań tam, gdyż chcę ci dać kamienne tablice i prawo, i przykazanie, które napiszę, żeby ich pouczyć”. Toteż Mojżesz i Jozue, jego sługa, poszli i Mojżesz wstąpił na górę prawdziwego Boga. Lecz do starszych powiedział: „Czekajcie na nas w tym miejscu, aż do was wrócimy. A oto są z wami Aaron i Chur. Kto ma sprawę sądową, niech się zwróci do nich”. I wstąpił Mojżesz na górę, podczas gdy górę zakrywał obłok.
  • Aaron zaś miał sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor.
  • Potem ubrał go w długą szatę i przepasał szarfą, i przyodział w płaszcz bez rękawów, założył mu też efod oraz przepasał go przepaską i nią przymocował efod do niego. Następnie założył mu napierśnik, a do napierśnika włożył Urim i Tummim. Potem włożył mu na głowę zawój, a na zawoju umieścił z przodu lśniącą płytkę ze złota, święty znak poświęcenia, tak jak Jehowa nakazał Mojżeszowi.
  • Tymczasem lud zobaczył, że Mojżesz długo nie schodzi z góry. Lud zebrał się więc wokół Aarona i powiedział do niego: „Wstań, uczyń nam boga, który pójdzie przed nami, bo jeśli chodzi o tego Mojżesza, męża, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, naprawdę nie wiemy, co się z nim stało”.
    • Źródło: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, Księga Wyjścia, 32:1
    • Zobacz też: bałwochwalstwo