Étienne Gilson

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Étienne Henry Gilson (1884–1978) – francuski filozof i historyk filozofii, jeden ze współtwórców neotomizmu.

  • Dla myśliciela tej epoki [średniowiecza] wytłumaczyć jakąś rzecz znaczy wskazać, że nie jest ona tym, czym się wydaje, że jest symbolem i znakiem jakiejś głębszej rzeczywistości.
    • Źródło: Jean Paul Couchoud, Sztuka francuska I, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1985, tłum. Eligia Bąkowska, s. 73.
    • Zobacz też: średniowiecze
  • Każdy byt działa jedynie po to, aby przez swe działanie osiągnąć właściwą sobie doskonałość, a tym samym [urzeczywistnić] swój cel, którym jest być obrazem Boga.
    • Źródło: Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, Warszawa 1960, s. 484, za: Stanisław Gałkowski, Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Rzeszów 1998, s. 59.
  • Różnica między odrodzeniem a średniowieczem nie polegała na dodawaniu, lecz na odejmowaniu. Odrodzenie to nie średniowiecze plus człowiek, lecz średniowiecze minus Bóg.

O Gilsonie[edytuj]

  • Gilsona uważałem za najwybitniejszego z francuskich filozofów, znającego dzieje myśli europejskiej w stopniu niemal doskonałym.