Przejdź do zawartości

Zianon Pazniak

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
(Przekierowano z Zianon Paźniak)
Zianon Pazniak (2008)

Zianon Stanisławawicz Pazniak (białorus. Зянон Станіслававіч Пазняк; ur. 1944) – białoruski archeolog, działacz społeczny, polityk, parlamentarzysta, przewodniczący Konserwatywno-Chrześcijańskiej Partii – BNF.

 • Gdzie jest Niaklajeu? To pytanie do wszystkich kłamców u władzy. Gdzie jest poeta? (…) Jeśli z poetą coś się stanie, to wy, kłamcy, całą swoją czarną krwią nie zmyjecie jego krwi!
  • Дзе Някляеў? Гэтае пытаньне – усім уладным хлусам. Дзе паэт? (…) Калі з паэтам што здарыцца, то вы, хлусы, усёй вашай чорнай крывёй ня змыеце ягоную кроў! (białorus.)
  • Opis: o pobiciu i porwaniu ze szpitala białoruskiego poety i kandydata na urząd prezydenta Białorusi, Uładzimira Niaklajeua, 23 grudnia 2010.
  • Źródło: Radio Swaboda, 23 grudnia 2010
 • Reżim pozostawił społeczeństwu, faktycznie, tylko jedną realną drogę przemian – to rewolucja ludowa i rewolucyjna likwidacja władzy uzurpatora.
  • Рэжым пакінуў грамадству, фактычна, толькі адзін рэальны шлях перамен – гэта народная рэвалюцыя і рэвалюцыйная ліквідацыя улады ўзурпатара. (białorus.)
  • Źródło: Biełaruskaja Salidarnaść, 2 sierpnia 2011