Przejdź do zawartości

Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Zaburzenie dysocjacyjne tożsamości (inaczej osobowość mnoga, osobowość naprzemienna, osobowość wieloraka, rozdwojenie osobowości, rozdwojenie jaźni) – zaburzenie dysocjacyjne, polegające na występowaniu przynajmniej dwóch osobowości u jednej osoby.

  • Mówi się nie bez racji, że szatan może „cytować Pismo Święte dla własnych celów”. Biblia pełna jest tak wielu moralnie sprzecznych przesłań, że każde pokolenie może znaleźć święte usprawiedliwienie dla niemal każdego podejmowanego działania – od kazirodztwa, niewolnictwa i masowych mordów do czynów najbardziej szlachetnych, pełnych miłości, odwagi i poświęcenia własnej osoby. A takie zniekształcenie moralności charakterystyczne dla osobowości mnogiej występuje nie tylko w chrześcijaństwie i judaizmie. Można znaleźć je u podstaw islamu, tradycji hinduistycznych, a w rzeczywistości niemal we wszystkich religiach świata.
  • To, co odróżniałoby naturalny pluralizm Ja od tego ekstremalnego zaburzenia, to fakt, że w osobowości wielorakiej poszczególne podsystemy Ja, które są bardzo spersonifikowane, znajdują się między sobą w dużym konflikcie (są „niezdolne do dialogu”), a osoba doświadcza urojenia dosłownego oddzielenia tych podsystemów.