Wprowadzenie w logikę

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Wprowadzenie w logikę (sanskryt Nyaya-praveśa) – indyjski traktat z dziedziny logiki, prawdopodobnie z V w., którego autorem jest Śankarasvamin. Tłumaczenie – Piotr Balcerowicz.

 • Przykład jest dwojaki:
  /1/ [przykład] oparty na podobieństwie (p. pozytywny) oraz
  /2/ [przykład] oparty na odmienności (p. negatywny).
 • Racja ma trojaką postać. Jakaż to więc trójpostaciowość? [Są to]
  /1/ nacechowanie podmiotu [własnością do udowodnienia],
  /2/ obecność [własności do udowodnienia] w obiektach równokształtnych z
  podmiotem oraz
  /3/ nieobecność [własności do udowodnienia] w obiektach różnokształtnych z
  podmiotem logicznym.
 • Zarówno dowód jak i refutacja, wespół ze [swoimi]
  paralogizmami, [służą] uświadomieniu drugiej [osoby];
  Z kolei percepcja i wnioskowanie, wespół ze [swoimi]
  paralogizmami, [służą] własnemu uświadomieniu.