Wojciech Nowakowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wojciech Nowakowski (ur. 1952 w Warszawie) - prof. dr hab., polski archeolog związany z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Członek Zespołu Okresu Przedrzymskiego i Rzymskiego Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN specjalizujący się w pradziejach kultury Bałtów

  • Współczesna archeologia jest dziedziną, w której odkrywanie "telegrafu bez drutu" jest już niemożliwe, z jednym atoli wyjątkiem - etnogenezy Słowian. Tu właśnie postawiona przed dziesięcioleciami, w zupełnie innej epoce i przy zupełnie innym stanie badań, teza o odwiecznej autochtoniczności Słowian w dorzeczu Odry i Wisły pełni jeszcze niekiedy rolę aksjomatu, dogodnie ustawiającego oponenta w rogu ringu: to on ma udowodnić, że twórcy kultur archeologicznych z okresy wpływów rzymskich, wczesnej epoki żelaza czy epoki brązu nie byli Słowianami.
  • Znaleziska archeologiczne mogą zostać przypisane tylko kulturom archeologicznym i grupom kulturowym. Jednostki te można - jeśli pozwala na to stan badań - interpretować jako pradziejowe wspólnoty, połączone różnymi, nie zawsze etnicznymi więzami. Dopiero następny krok mogą stanowić próby identyfikacji z ludami znanymi z przekazów historycznych - o ile takie relacje w ogóle istnieją.
    • Źródło Telegraf bez drutu. Cień Światowita, 2002, s. 197 op cit. K. Godłowski. Zagadnienia ciągłości kulturowej i kontynuacji osadniczej na ziemiach polskich w młodczym okresie przedrzymskim, okresie wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Archeologia Polski t.XXI/2, 1976 s.378
    • Zobacz też Archeografia, Kazimierz Godłowski