Witold Doroszewski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Witold Jan Doroszewski (1899–1976) – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Każdy uczestnik środowiska mówi tymi samymi słowami, co inni, myślenie indywidualne jest zawsze fragmentem procesu społecznego, bo narzędziami myślenia są słowa, a te są wspólne wszystkim uczestnikom danego środowiska. Panowanie nad słowami to panowanie i nad myślą, i nad swoim działaniem, i nad stosunkami z ludźmi.
    • Źródło: O funkcji poznawczo-społecznej języka, PWN, Warszawa 1978, s. 14.
  • W każdej dziedzinie życia należy się opierać na wartościach pozytywnych, a nie negatywnych, należy więcej dbać o to, by krzewić dobro, niż o to, by tępić zło.
    • Źródło: O kulturę słowa. Poradnik językowy, 1962, s.7.