Wilhelm Szewczyk

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Wilhelm Szewczyk

Wilhelm Szewczyk (1916–1991) – polski prozaik, publicysta, krytyk literacki, poeta, tłumacz z języka niemieckiego, literaturoznawca w zakresie literatury niemieckiej i serbołużyckiej, w II Rzeczypospolitej działacz Obozu Narodowo-Radykalnego, poseł na Sejm PRL.

 • Nierówność funkcji nie musi oznaczać nierówności stanów.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.

O Wilhelmie Szewczyku[edytuj]

 • Można zestawić dwa skrajnie różne „wybory” z życia tego pisarza. Pierwszy – jako typowy przykład „aparatczyka” – pracownika Wydziału Informacji i Propagandy Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, członka PPR i PZPR (w ramach którego zasiadał w Komitecie Wojewódzkim), współtwórcę „socrealistycznie sprofilowanego” „Śląska Literackiego”, „organu KW PZPR w Katowicach” – „Trybuny Robotniczej” czy „proreżimowych” „Poglądów”. I drugi – jako działacza w II połowie lat 30. XX wieku związanego z ruchem narodowo-radykalnym, w czasie II wojny ukrywającego się przed Niemcami na terenie Generalnego Gubernatorstwa, wyrzuconego z PZPR w grudniu 1949 roku czy inwigilowanego na przełomie lat 40. i 50. jako „reakcjonista”, „klerykał”, „nacjonalista” oraz „separatysta śląski”.
 • Wygląda na to, że główną winą Szewczyka okazała się kolejność podejmowanych działań. Gdyby bowiem w młodości był postacią komunizującą, a pod koniec życia podjął „walkę z systemem”, dziś adres „Plac Szewczyka, Katowice” byłby pewnie niezagrożony. Ale stało się inaczej. Sytuacja wygląda o tyle specyficznie, że gdyby dekomunizacja odbyła się u progu III RP, to dziś nazwa placu pozostałaby niezmienna – wszak jego patronem Szewczyk stał się już w wolnej Rzeczypospolitej.
  • Opis: wypowiedź po podjęciu przez wojewodę śląskiego z partii Prawo i Sprawiedliwość decyzji o tym, że Plac Wilhelma Szewczyka w Katowicach będzie nosić nazwę Placu Marii i Lecha Kaczyńskich
  • Autor: Maciej Fic, Wilhelm Szewczyk przed trybunałem polityki historycznej, wyborcza.pl, 26 grudnia 2017
  • Zobacz też: Katowice