Przejdź do zawartości

Wenanty Katarzyniec

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
o. Wenanty Katarzyniec OFMConv.

Wenanty Katarzyniec (właśc. Józef Katarzyniec; 1889–1921) – polski duchowny, prezbiter, franciszkanin konwentualny, mistrz nowicjatu klasztoru franciszkanów we Lwowie oraz Czcigodny Sługa Boży Kościoła katolickiego.

  • Dusza i ciało do Boga należy, a więc każda kropelka krwi naszej, każdy włos, wszystkie zdolności i przymioty są darem Bożym, każde tchnienie, każdy krok, każdy uczynek i słowo wypowiadamy z łaski Bożej - i wszystko to, czego używamy do otrzymania życia, to również dobrodziejstwa: otóż i słońce, co nam przyświeca, i powietrze, którym oddychamy, i chleb i woda i ubranie nasze - to Bóg nam hojną ręką udziela.
  • O gdybyśmy tak codziennie nad sobą się zastanawiali, z pewnością lepiej by nam było, więcej zgody byłoby wśród nas, więcej spokoju w sercu.
  • Powinienem też cenić inne dusze! Troszczyć się o ich zbawienie.
  • W Bogu znajdzie człowiek prawdziwego przyjaciela, który go nigdy nie opuści, nigdy nie zawiedzie, wszystkie jego pragnienia zaspokoi, jeżeli będzie o Nim często myślał i serce do Niego wznosił, czyli będzie Boga szukał całym sercem, w każdej pracy i w każdej okoliczności życia.
  • Wierzącemu, gorliwemu nic nie jest niemożliwe. Natomiast leniwy wszystko uważa za niepodobne.
  • Wyrzeknę się wszystkiego, choćby mi to nie wiem jak drogie było, jeśli mi przeszkadza w zbawieniu duszy.

O ojcu Wenantym Katarzyńcu[edytuj]

  • Drogi mój Współbracie w Zakonie i dzielny Szermierzu M. I.! Teraz, gdy już stoisz przed tronem Najwyższego i wstawiasz się za zbłąkanemi duszami, gdy słabość ciała nie stawia Ci zapory w intenzywnej pracy – spojrzyj! Oto bracia Twoi urzeczywistniają Twe gorące zamiary: pisemko, któregoś tak wyczekiwał, powstaje, aby dusze dla Niepokalanej zdobywać i przez Jej najczystsze ręce składać w miłością gorejącem Sercu Jezusa. Spojrzyj i zajmij się nim szczerze: wymódl pomyślny rozwój i bądź mu Patronem!