Wagary

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
Wagary

Wagary – jedno- lub wielokrotna, celowa oraz świadoma nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolno-lekcyjnych.

  • (...) gdzie rym ma kres, kończą się wagary.