Przejdź do zawartości

Włodzimierz Bojarski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Włodzimierz Bojarski (ur. 1930) – polski inżynier energetyk, profesor doktor habilitowany, polityk, senator I kadencji.

  • Miałem świadomość, że struktury władzy i manipulacji z okresu PRL będą jeszcze długo aktywne. Natomiast zaskoczyło mnie, że bardzo wielu ludzi z tych środowisk tak szybko odrzuciło idee socjalistyczne jak zużyte szmaty i przekształciło się w drapieżnych kapitalistów. Z perspektywy lat oceniam wspomniane moje książki jako trafne i aktualne. Już w 1992 r. pisałem o zagrożeniach związanych z integracją z Unią Europejską. Unię postrzegałem jak wielki, stary okręt zanurzający się powoli w odmęty i ostrzegałem przed cumowaniem do niego. Niestety, przewidywania się sprawdzają i widać, że również UE odrzuca jak zużyte szmaty całą swoją ideologię o godności człowieka, demokracji, tolerancji religijnej, solidarności, wolnej konkurencji i rynku. Przekształca się w totalitarne superpaństwo ateistyczno-kosmopolityczne, przed czym ostrzegaliśmy. Ulegając Unii, nasz kraj również szybko się pogrąża. Prawie połowa przemysłu została zniszczona, podobnie polskie ekologiczne rolnictwo rodzinne. Dominujące obce media skutecznie niszczą najcenniejszy narodowy kapitał społeczny. Wystarczy przypomnieć, że udział rozpadających się małżeństw zwiększył się trzykrotnie, liczba rodzących się dzieci zmalała o 30 proc., znaczna część młodzieży wyjeżdża szukać pracy i szczęścia za granicą. Odżywają żydowskie i niemieckie roszczenia oraz wrogość do Polski. Dlatego konieczna jest największa aktywność wszystkich sił duchowych, aby ratować naszą młodzież przed liberalizmem i materializmem.
  • Po likwidacji patriotycznego harcerstwa przez komunistów w latach 1949–1950 powróciłem na przełomie 19 stycznia 195657 r. i włączyłem się do próby odbudowy ruchu. Przez dwa lata pracowałem w Mazowieckiej Komendzie Chorągwi, prowadząc m.in. podobozy kursu drużynowych. Gdy znowu nasiliła się ateistyczno-komunistyczna destrukcja organizacji, kontynuowałem działalność w chrześcijańsko-patriotycznym Prywatnym Hufcu Anin, aż i on został zlikwidowany.
  • Początki moich związków z harcerstwem sięgają okresu przedwojennego i zaangażowania w harcerstwie mojego starszego brata. Podczas wojny mieszkaliśmy pod Milanówkiem, gdzie mój brat był związany z organizacją harcerską Szarych Szeregów. Podobnie kilku starszych kolegów, z którymi chodziłem na komplety tajnego nauczania. W podziemiu była zaangażowana również moja mama, gdy tatuś walczył za granicą. Mój brat stryjeczny, żołnierz Armii Krajowej, zadenuncjowany wraz z kolegami w Milanówku, został zamordowany na Pawiaku. W Powstaniu Warszawskim w oddziałach harcerskich walczyło dwu dalszych kuzynów.
  • W działalność polityczną zaangażowałem się już pod koniec lat 70., a potem w ruch Solidarności i trwałem w niej przez następne lata. W okręgu wałbrzyskim zostałem wybrany w 1989 r. na senatora RP I kadencji. Już w pierwszych miesiącach przedstawiłem w Senacie program przezwyciężenia polskiego kryzysu gospodarczego. Jednak szersza dyskusja nad nim i jego publikacja zostały zablokowane, ponieważ zaczynano reklamować jedynie słuszny i możliwy program Sachsa – Balcerowicza. Bardziej udana była moja inicjatywa senatorska uznania suwerenności Ukrainy oraz nawiązania z nią dobrych stosunków.
  • Zachwycający jest rozwój jedynego ogólnopolskiego Radia Maryja, podejmującego wskazywane przez Ojca Świętego zadanie nowej ewangelizacji. Jest to misja niezwykle ważna wobec zalewu ateistyczno-kosmopolitycznych programów radiowo-telewizyjnych i nowych pism kolorowych. Dlatego jest przedmiotem nieustannych ataków wrogów Kościoła i Polski. Jest to nasze, społeczne Radio, które modli się, pracuje i walczy z nami, to Polska właśnie! Musimy go bronić.