Przejdź do zawartości

Władysław Smereka

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Władysław Smereka (1907–1983) – polski ksiądz katolicki, profesor teologii, biblista, tłumacz Biblii Tysiąclecia, prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie.

  • Należy stwierdzić, że tłumaczenie prof. Witwickiego daleko odbiega od tradycyjnego ducha innych przekładów, tak dawniejszych jak współczesnych. Nie tylko bowiem odebrał temu tłumaczeniu, jako racjonalista, w zupełności charakter nadprzyrodzony, ale nawet jako tłumacz okazał się niesumiennym i stronniczym. Lekceważąc sobie zasady dobrego tłumaczenia, (...) potraktował to tłumaczenie jako filologiczną zabawkę że złośliwą tendencją obniżenia wartości Dobrej Nowiny. Już samo użycie niefortunnych wyrażeń jak zanurzacz, ocalacz, skałosz, lub tak nowoczesnych jak tapczan, rogatka, itp. odbiera jego pracy poważny charakter. Mocno przejrzysty zamiar zlaicyzowania Natchnionej księgi, nie zasługuje naszym zdaniem nawet na poważne traktowanie jego pracy przy użyciu całego aparatu naukowo-krytycznego. Jeśli to uczyniliśmy, to tylko przez wzgląd na czytelników, by ich przestrzec przed tego rodzaju „tłumaczeniami” ksiąg świętych.
  • Proces Chrystusa jest wydarzeniem pod wieloma względami tajemniczym zarówno dla dzisiejszego teologa jak i historyka, prawnika czy socjologa, a równocześnie, jako fakt brzemienny w skutki dla dziejów ludzkości, budzący zainteresowanie naukowców całego świata. O aktualności tego procesu świadczy bardzo charakterystyczny fakt. Kiedy dnia 15 maja 1948 r., a więc blisko 1900 lat po upadku starożytnego państwa żydowskiego, powołano do życia nowe państwo Izrael, dały się w chrześcijańskim świecie słyszeć głosy, wyrażające oczekiwanie, że rząd izraelski, jako następca sanhedrynu, dokona rewizji procesu Chrystusa.