Przejdź do zawartości

Władysław Malinowski

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów

Władysław Roman Malinowski (1909–1975) – polski dziennikarz i polityk socjalistyczny, przewodniczący Komitetu Zagranicznego PPS w Stanach Zjednoczonych, w okresie II wojny światowej szef pisma i wydawnictwa „Poland Fights” popularyzującego wiedzę o Polsce w USA.

 • Nie możemy stać się tymi, którzy swój kraj ratować będą poprzez najgorszą walkę z nim na emigracji. (...) Spróbuję dać przykład. Nigdy i w żadnych warunkach nie zdecyduję się na to, aby nawet bolszewickiej Polsce odmawiać reliefu, kredytów na odbudowę itd. Jasne, że nie możemy dopuszczać, aby kredyty czy relief stawały się narzędziami politycznymi agentur lubelskich. Ale jednocześnie nawet w zsowietyzowanej Polsce, pod okupacją obcą (pod każdą okupacją) ludzie muszą jeść, muszą pracować i żyć.
  • Opis: 10 lutego 1945, w liście do Adama Ciołkosza decydując się na powrót do Polski.
  • Źródło: Andrzej Friszke, Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 • Otóż, co najbardziej uderza, wiążę i coraz mocniej dominuje w człowieku, to niesamowite poczucie swojskości. Największa tęsknota na odległość jest niczym w stosunku do tęsknoty powstającej, gdy się znowu opuszcza kraj po krótkim pobycie. Życie nabiera sensu, gdy się wychodzi z samolotu i gdy spotyka się ludzi, z którymi mówi się zarówno o rzeczach dobrych, jak i złych. Widzi się wówczas całą czczość, nierealność, o ile nie wprost cynizm czy też melodramatyczną rzewność rozmów emigracyjnych. Może być w kraju jak najgorzej, może to ktoś nazwać długą i ciemną nocą, która zapada (tak jak to zawsze pisano w historii polskiej o okresach popowstaniowych), niemniej ta noc ciemna posiada więcej światła, czaru niż najpiękniejsze światła życia w Anglii czy Ameryce. Wszystko złe w kraju jest czymś, z czym można i trzeba walczyć, choćby nawet za to groziły największe represje. Wszystko zło, z którym walczą emigranci, wydaje się nie tylko walką z krajem, ale również walką z tymi, którzy w kraju nadstawiają swego karku w imię wspólnych celów.
  • Opis: 8 grudnia 1946, w liście do Adama Ciołkosza, napisanym po powrocie do kraju.
  • Źródło: Andrzej Friszke, Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.
 • Sfery lewicowe i postępowe w Ameryce, nawet sympatyzujące z Polską, uważają za konieczne porozumienie się Polski z ZSRR, a fascynacja walczącą Rosją jest niestety niewątpliwa. Natomiast sfery antysowieckie są jednocześnie skrajnie prawicowe i przeważnie proniemieckie.
  • Opis: 11 czerwca 1943, w liście do Adama Ciołkosza.
  • Źródło: Andrzej Friszke, Adam Ciołkosz. Portret polskiego socjalisty, wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2011.