UNESCO

Z Wikicytatów, wolnej kolekcji cytatów
UNESCO

UNESCO – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.

  • UNESCO, ta szlachetna i nadęta ponadnarodowa instytucja kulturalna, która podobnie jak FAO gros swych funduszy przeznacza na utrzymywanie scentralizowanej biurokracji, wydawanie publikacji, których nikt nie czyta, i na ogół zbędne konferencje i podróże, stała się od kilku lat płaszczyzną rozgrywek, wśród których dominują naciski polityczne i dyskryminacja polityczno-rasowa. Począwszy od nieżyjącego Andre Malraux, poprzez Heinricha Bolla i Stephena Spendera, aż po Komitet Laureatów Nagrody Nobla, tysiące artystów i intelektualistów świata publicznie zadeklarowało bojkot UNESCO aż do chwili, gdy zacznie się ono zachowywać przyzwoiciej.
    • Autor: Waldemar Łysiak, To szatańskie słowo „rekonstrukcja”, „Literatura”, 26 października 1978